Για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ιδιότητες ενός συνόλου Συλλογής δεδομένων μετά τη δημιουργία του, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα ιδιοτήτων για αυτό το σύνολο συλλογής δεδομένων στο τέλος του Οδηγού για τη δημιουργία συνόλου Συλλογής δεδομένων.

  • Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του συνόλου Συλλογής δεδομένων είτε στο δέντρο εμβέλειας της MMC είτε στο παράθυρο της κονσόλας και κάντε κλικ στις Ιδιότητες από το μενού περιβάλλοντος.

Στηλοθέτης Λεπτομέρειες

Γενικά

Η καρτέλα Γενικά περιλαμβάνει την περιγραφή και τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το σύνολο Συλλογής δεδομένων. Αν δημιουργήσατε το σύνολο Συλλογής δεδομένων από ένα πρότυπο που είχε περιγραφή και λέξεις-κλειδιά, αυτά θα συμπεριληφθούν εδώ. Αν δημιουργήσατε ένα προσαρμοσμένο σύνολο Συλλογής δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα που θα σάς βοηθήσουν να το αναγνωρίσετε αργότερα ή να δώσετε πληροφορίες σε άλλους αν το εξάγετε ως πρότυπο.

Μπορείτε να αλλάξετε τον χρήστη με την ιδιότητα του οποίου θα πραγματοποιηθεί Εκτέλεση ως του συνόλου Συλλογής δεδομένων κάνοντας κλικ στην επιλογή Αλλαγή… και πληκτρολογώντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Σημαντικό

Το σύνολο Συλλογής δεδομένων πρέπει να εκτελείται ως χρήστης με διαπιστευτήρια διαχείρισης ή μέλος της ομάδας Performance Log Users.

Σημείωση

Αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συνόλου Συλλογής δεδομένων ώστε να εκτελείται ως χρήστης με υψηλότερο επίπεδο διαπιστευτηρίων από τον συνδεδεμένο χρήστη, θα σάς ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού με τον οποίο έχει ρυθμιστεί να εκτελείται το σύνολο Συλλογής δεδομένων, όποτε αλλάζετε τις ιδιότητές του.

Κατάλογος

Επιπλέον του ορισμού ενός ριζικού καταλόγου για την αποθήκευση δεδομένων του συνόλου Συλλογής δεδομένων, μπορείτε να καθορίσετε έναν μεμονωμένο Δευτερεύοντα κατάλογο ή να δημιουργήσετε Μορφή ονόματος δευτερεύοντος καταλόγου κάνοντας κλικ στο βέλος δεξιά από το πεδίο εισαγωγής κειμένου. Η επιλογή Παράδειγμα καταλόγου στο κάτω μέρος της σελίδας παρέχει ένα δείγμα πραγματικού χρόνου του καταλόγου ή/και του δευτερεύοντος υποκαταλόγου στον οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα του συνόλου Συλλογής δεδομένων.

Ασφάλεια

Μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα ομάδων ή χρηστών για το σύνολο Συλλογής δεδομένων, επιλέγοντας το όνομα ομάδας ή χρήστη και στη συνέχεια επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου Να επιτρέπεται ή Να μην επιτρέπεται για κάθε τύπο δικαιωμάτων. Για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε τύπους δικαιωμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

Σημείωση

Αυτές οι αλλαγές δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που υλοποιούνται στην ενότητα Για προχωρημένους, ισχύουν μόνο για το σύνολο Συλλογής δεδομένων.

Προγραμματισμός

Η καρτέλα προγραμματισμού περιλαμβάνει επιλογές για ρύθμιση παραμέτρων όταν ξεκινά η συλλογή δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρονοδιάγραμμα και διαχείριση δεδομένων στην Εποπτεία επιδόσεων των Windows. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Συνθήκη διακοπής για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της διακοπής συλλογής δεδομένων.

Συνθήκη διακοπής

Μπορεί αν χρησιμοποιηθεί μια μεμονωμένη συνθήκη διακοπής ή ένας συνδυασμός πολλών κριτηρίων για την αυτόματη παύση ή επανεκκίνηση της συλλογής δεδομένων από ένα σύνολο Συλλογής δεδομένων.

Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να διαλέξετε μία ή όλες τις συνθήκες διακοπής που θέλετε να ισχύουν για το σύνολο Συλλογής δεδομένων. Αν δεν έχουν επιλεγεί συνθήκες διακοπής σε αυτήν την καρτέλα, το σύνολο Συλλογής δεδομένων θα συλλέγει δεδομένα από τη στιγμή έναρξης (αυτόματα ή μη αυτόματα) μέχρι τη μη αυτόματη διακοπή του.

Η Συνολική διάρκεια προκαλεί παύση της συλλογής δεδομένων από το σύνολο Συλλογής δεδομένων όταν περάσει ο χρόνος της ρύθμισης. Η ρύθμιση συνολικής διάρκειας υπερισχύει οποιωνδήποτε ρυθμίσεων που ορίζονται ως όρια.

Τα Όρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν τη συνθήκη διακοπής συνολικής διάρκειας.

Για αυτόματη επανεκκίνηση συλλογή από το σύνολο Συλλογής δεδομένων όταν εξαντλούνται τα όρια για τη διάρκεια, το μέγεθος ή και τα δύο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη συνθήκη διακοπής συνολικής διάρκειας, η ρύθμιση αυτόματης επανεκκίνησης προκαλεί συλλογή δεδομένων σε ξεχωριστά αρχεία καταγραφής για κάθε συγκεκριμένη περίοδο ή μέγεθος, έως ότου ικανοποιηθεί η συνθήκη διακοπής συνολικής διάρκειας.

Εργασία

Μπορείτε να εκτελέσετε μια εργασία οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) κατά την ολοκλήρωση συλλογής από το σύνολο Συλλογής δεδομένων, πληκτρολογώντας την εντολή στο πλαίσιο Εκτέλεση αυτής της εργασίας μόλις διακοπεί το σύνολο συλλογής δεδομένων. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εργασιών WMI για επιλογές.


Πίνακας περιεχομένων