Οι μετρητές επιδόσεων που περιλαμβάνονται στο λειτουργικό σύστημα ή εγκαθίστανται ως τμήμα μιας εφαρμογής που δεν είναι της Microsoft μπορούν να συμπεριληφθούν στο σύνολο Συλλογής δεδομένων ή σε περίοδο λειτουργίας Εποπτείας επιδόσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη λίστα διαθέσιμων μετρητών στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μετρητών.

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μετρητών μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο σύνολο Συλλογής δεδομένων και επιλέξτε να συμπεριλάβετε μετρητές επιδόσεων (ο οδηγός ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μετρητών).

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (+) στην Εποπτεία επιδόσεων για να προσθέσετε έναν μετρητή στην τρέχουσα εμφάνιση της Εποπτείας επιδόσεων.

  • Κάντε δεξιό κλικ στην εμφάνιση της Εποπτείας επιδόσεων και επιλέξτε Προσθήκη μετρητών.

Κοινές εργασίες στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη μετρητών"

Εργασία Διαδικασία

Επιλέξτε τον υπολογιστή προέλευσης για μετρητές

Επιλέξτε έναν υπολογιστή από την αναπτυσσόμενη λίστα ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε άλλους υπολογιστές. Οι μετρητές μπορούν να προστεθούν από τον τοπικό υπολογιστή ή άλλον υπολογιστή στο δίκτυο στο οποίο έχετε πρόσβαση.

Σημείωση

Η λίστα κάτω από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλογής εμφανίζει τους διαθέσιμους μετρητές που χωρίζονται σε ομάδες. Μπορείτε να προσθέσετε όλους τους μετρητές σε μια ομάδα ή απλώς να επιλέξετε αυτούς που θέλετε να συλλέξετε.

Εμφάνιση περιγραφής της επιλεγμένης ομάδας μετρητών

Επιλέξτε την Εμφάνιση περιγραφής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας. Η περιγραφή ενημερώνετε καθώς επιλέγετε άλλες ομάδες.

Προσθήκη μιας ομάδας μετρητών

Επισημάνετε το όνομα της ομάδας και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Σημείωση

Αφού επισημάνετε το όνομα μιας ομάδας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κάτω βέλος για να προβάλετε τους μετρητές που περιλαμβάνονται. Αν επισημάνετε έναν μεμονωμένο μετρητή από τη λίστα πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη, θα προστεθεί μόνο αυτός ο μετρητής.

Προσθήκη μεμονωμένων μετρητών

Αναπτύξτε την ομάδα κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος, επισημάνετε τον μετρητή και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Σημείωση

Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς μετρητές από μια ομάδα κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας κλικ στα ονόματα της λίστας. Αφού επιλέξετε όλους τους μετρητές που θέλετε να προσθέσετε από την ομάδα αυτή, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Αναζήτηση παρουσιάσεων μετρητή

Επισημάνετε την ομάδα μετρητών ή αναπτύξτε την ομάδα και επισημάνετε τον μετρητή που θέλετε να προσθέσετε, πληκτρολογήστε το όνομα της διεργασίας στην αναπτυσσόμενη λίστα κάτω από το πλαίσιο Παρουσιάσεις επιλεγμένου αντικειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Το όνομα της διεργασίας που πληκτρολογήσατε θα είναι διαθέσιμο στην αναπτυσσόμενη λίστα για επανάληψη της αναζήτησης για άλλους μετρητές.

Αν δεν επιστραφούν αποτελέσματα και θέλετε να πραγματοποιήσετε απαλοιφή της αναζήτησης, πρέπει να επισημάνετε άλλη ομάδα. Αν δεν υπάρχουν πολλές παρουσίες μιας ομάδας μετρητών ή ενός μετρητή, η λειτουργία αναζήτησης δεν θα είναι διαθέσιμη.

Προσθήκη μόνο ορισμένων παρουσιών ενός μετρητή

Επισημάνετε μια ομάδα μετρητών ή έναν μετρητή στη λίστα, επιλέξτε τη διεργασία που θέλετε από τη λίστα που εμφανίζεται στο πλαίσιο Παρουσίες επιλεγμένου αντικειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Πολλές διεργασίες μπορεί να δημιουργήσουν τον ίδιο μετρητή, αλλά η επιλογή μιας παρουσίας συλλέγει μόνο αυτούς τους μετρητές που προέκυψαν από την επιλεγμένη διεργασία.

Σημείωση

Εάν δεν επιλέξετε μια συγκεκριμένη παρουσία, συλλέγονται όλες οι παρουσίες ενός μετρητή.

Επιπλέον ζητήματα

  • Η ιδιότητα μέλους της τοπικής ομάδας Performance Log Users ή Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών.

  • Αν έχετε προσθέσει μετρητές σε υφιστάμενο σύνολο Συλλογής δεδομένων που έχει ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί ως άλλος χρήστης, θα σάς ζητηθεί να πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που τροποποιείτε τις ιδιότητες του συνόλου Συλλογής δεδομένων.

  • Για να προσθέσετε μετρητές επιδόσεων από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, η εξαίρεση του τείχους προστασίας "Αρχεία καταγραφής επιδόσεων και προειδοποιήσεις" πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας Performance Log Users πρέπει να είναι επίσης μέλη της ομάδας Event Log Readers στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων