Για να μπορούν τα μέλη της ομάδας Performance Log Users να εκκινήσουν καταγραφή δεδομένων ή να τροποποιήσουν σύνολα Συλλογής δεδομένων, πρέπει πρώτα να εκχωρηθεί στην ομάδα το δικαίωμα χρήστη Σύνδεση ως εργασία δέσμης. Για να εκχωρηθεί αυτό το δικαίωμα χρήστη, χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Τοπική πολιτική ασφαλείας στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

Το ελάχιστο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είναι ο χρήστης να είναι μέλος της ομάδας τοπικών Διαχειριστών, ή ισοδύναμης.

Για να εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήστη "Σύνδεση ως εργασία δέσμης" στην ομάδα Performance Log Users
  1. Κάντε κλικ στην Έναρξη, κλικ στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε secpol.msc και πατήστε ENTER. Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Τοπική πολιτική ασφαλείας θα ανοίξει στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

  2. Στο παράθυρο περιήγησης, αναπτύξτε το μενού Τοπικές πολιτικές και κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη.

  3. Στο παράθυρο της κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στην εντολή Σύνδεση ως εργασία δέσμης και κάντε κλικ στις Ιδιότητες.

  4. Στο σελίδα Ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη ομάδας ή χρήστη.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών ή ομάδων, κάντε κλικ στο στοιχείο Τύποι αντικειμένων. Επιλέξτε Ομάδες στο παράθυρο διαλόγου Τύποι αντικειμένων και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Πληκτρολογήστε Performance Log Users στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών ή ομάδων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  7. Στη σελίδα ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.


Πίνακας περιεχομένων