Μπορείτε να τερματίσετε μια εκτελούμενη εργασία ώστε να μην ολοκληρωθούν οι ενέργειές της. Η ενέργεια αυτή διακόπτει την εργασία ενώ βρίσκεται στη διεργασία ολοκλήρωσης μιας ενέργειας. Μόνο εργασίες με επιλεγμένη τη ρύθμιση Εάν η εκτελούμενη εργασία δεν διακόπτεται όταν ζητηθεί, να επιβάλλεται διακοπή θα τερματίζονται υποχρεωτικά αν δεν διακόπτονται όταν προσπαθείτε να τις τερματίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις εργασίας.

Πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να τερματίσετε ορισμένες εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Περιβάλλον ασφάλειας εργασίας.

Για να τερματίσετε μια εκτελούμενη εργασία με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
  1. Αν δεν είναι ανοιχτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών.

  2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στον φάκελο εργασιών στο δέντρο της κονσόλας, ο οποίος περιέχει την εργασία που θέλετε να τερματίσετε.

  3. Στο παράθυρο της κονσόλας, κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε να τερματίσετε.

  4. Από το παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Τερματισμός.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση τερματισμού αυτής της εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση

Μπορείτε, επίσης, να τερματίσετε μια εργασία κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των εκτελούμενων εργασιών… στο παράθυρο Ενέργειες, επιλέγοντας μια εργασία από το παράθυρο διαλόγου Εκτελούμενες εργασίες και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Τερματισμός εργασίας στο παράθυρο διαλόγου Εκτελούμενες εργασίες.

Για να τερματίσετε μια εκτελούμενη εργασία με χρήση μιας γραμμής εντολών
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.

  2. Πληκτρολογήστε:

    schtasks /End [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]] /TN taskname

Για να προβάλετε τη βοήθεια για αυτήν την εντολή, πληκτρολογήστε:

schtasks /End /?

Πίνακας περιεχομένων