Οι συνθήκες ελέγχουν αν εκτελείται μια εργασία. Μια εργασία εκτελείται αν όλες οι συνθήκες ικανοποιούνται μετά την ενεργοποίηση της εργασίας. Οι συνθήκες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: συνθήκες αδράνειας, συνθήκες ενέργειας και συνθήκες δικτύου. Οι συνθήκες μιας εργασίας εμφανίζονται στην καρτέλα Συνθήκες στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εργασίας ή Δημιουργία εργασίας.

Συνθήκες αδράνειας

Μπορείτε να ορίσετε μια συνθήκη που υποδεικνύει στην εργασία να εκτελείται μόνο αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας για ορισμένο διάστημα, οπότε και ενεργοποιείται το έναυσμα. Όταν ορίζετε αυτή τη συνθήκη, ορίζετε και το διάστημα αναμονής (μετά την ενεργοποίηση της εργασίας) μέχρι ο υπολογιστής να μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας.

Η υπηρεσία Χρονοδιαγράμματος εργασιών θα ελέγξει αν ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση αδράνειας κάθε 15 λεπτά. Ένας υπολογιστής θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας όταν λειτουργεί η προφύλαξη οθόνης. Αν δεν λειτουργεί η προφύλαξη οθόνης, τότε ο υπολογιστής θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας αν η χρήση της CPU είναι 0% και η είσοδος δίσκου είναι 0% ή η έξοδος είναι 90% για τα τελευταία δεκαπέντε λεπτά και αν δεν υπάρχει είσοδος πληκτρολογίου ή ποντικού για το διάστημα αυτό. Μόλις η υπηρεσία Χρονοδιαγράμματος εργασιών εντοπίσει ότι ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, η υπηρεσία απλώς περιμένει την είσοδο του χρήστη για να σημάνει τη λήξη της κατάστασης αδράνειας.

Αν μια εργασία έχει ρυθμιστεί να ξεκινά μόνο αν ο υπολογιστής έχει παραμείνει σε αδράνεια για 30 λεπτά και η εργασία αναμένει μετάβαση του υπολογιστή σε αδράνεια για 10 λεπτά, τότε η εργασία θα ξεκινήσει σε 5 λεπτά, μόνο αν ο υπολογιστής έχει παραμείνει σε αδράνεια για 25 λεπτά πριν τον χρόνο ενεργοποίησης του εναύσματος. Η εργασία δεν ξεκινά παρά μόνο αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας 5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση του εναύσματος.

Αν επιλεγεί η συνθήκη Να διακόπτεται αν ο υπολογιστής δεν είναι πλέον σε αδράνεια για μια εργασία και η εργασία εκτελείται ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, τότε η εργασία θα σταματήσει να εκτελείται όταν ο υπολογιστής πάψει να βρίσκεται σε αδράνεια. Η εργασία που διακόπτεται από αυτή τη συνθήκη θα εκτελεστεί ξανά την επόμενη φορά που ο υπολογιστής θα μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας αν έχει επιλεγεί η συνθήκη Επανεκκίνηση αν συνεχίζεται η κατάσταση αδράνειας.

Συνθήκες ενέργειας

Μπορείτε να ορίσετε μια συνθήκη που υποδεικνύει στην εργασία να εκτελείται μόνο αν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ΕΡ (όχι μπαταρία) όταν ενεργοποιείται το έναυσμα. Αν οριστεί αυτή η συνθήκη, μπορείτε να ορίσετε και συνθήκη διακοπής της εργασίας αν ο υπολογιστής μεταβεί σε τροφοδοσία από μπαταρία. Αν έχουν οριστεί και οι δύο αυτές συνθήκες για μια εργασία, τότε έχετε εξασφαλίσει ότι η εργασία εκτελείται μόνο όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ΕΡ.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε μια συνθήκη που θα υποδεικνύει στην εργασία να βγάζει τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας και να εκτελεί την εργασία όταν ενεργοποιείται το έναυσμα. Πριν ορίσετε τη συνθήκη για ενεργοποίηση του υπολογιστή ώστε να εκτελεί την εργασία, βεβαιωθείτε ότι η εργασία δεν θα προκαλέσει ενεργοποίηση του υπολογιστή σε ακατάλληλες ώρες.

Σημείωση

Όταν η υπηρεσία του Χρονοδιαγράμματος εργασιών ενεργοποιεί τον υπολογιστή για να εκτελέσει μια εργασία, η οθόνη μπορεί να παραμείνει απενεργοποιημένη, ακόμη κι αν ο υπολογιστής δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή σε κατάσταση αδρανοποίησης. Ο οθόνη θα ανάψει όταν τα Windows εντοπίσουν ότι ο χρήστης έχει επιστρέψει για να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή.

Συνθήκες δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε μια συνθήκη για εκτέλεση της εργασίας μόνο αν είναι διαθέσιμη μια συγκεκριμένη σύνδεση δικτύου ή αν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε σύνδεση δικτύου όταν ενεργοποιείται το έναυσμα της εργασίας. Αν η ενέργεια της εργασίας σας απαιτεί σύνδεση δικτύου για να εκτελεστεί, τότε ορίστε αυτή τη συνθήκη.

Σημείωση

Αυτή η συνθήκη δεν είναι διαθέσιμη για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.


Πίνακας περιεχομένων