Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε εργασίες σε απομακρυσμένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Χρονοδιαγράμματος εργασίας για να συνδεθείτε σε απομακρυσμένο υπολογιστή. Πρέπει να δώσετε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Μπορείτε να συνδεθείτε με απομακρυσμένους υπολογιστές που εκτελούν Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000, και τότε, μόλις συνδεθείτε, να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε εργασίες στον απομακρυσμένο υπολογιστή, όπως δημιουργείτε ή διαχειρίζεστε εργασίες στον τοπικό υπολογιστή. Τα διαπιστευτήρια χρήστη που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον απομακρυσμένο υπολογιστή πρέπει να αντιστοιχούν σε ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008 από υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008, πρέπει να επιτρέψετε την εξαίρεση Απομακρυσμένη διαχείριση προγραμματισμένων εργασιών του τείχους προστασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Για να επιτρέψετε αυτή την εξαίρεση, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου, Ασφάλεια, Να επιτρέπεται πρόγραμμα μέσω του τείχους προστασίας των Windows και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απομακρυσμένη διαχείριση προγραμματισμένων εργασιών. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις τείχους προστασίας των Windows.

Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που εκτελεί Windows XP ή Windows Server 2003 από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008, πρέπει να επιτρέψετε την εξαίρεση του τείχους προστασίας Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Για να επιτρέψετε αυτή την εξαίρεση, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας των Windows, επιλέξτε την καρτέλα Εξαιρέσεις και στη συνέχεια επιλέξτε την εξαίρεση του τείχους προστασίας Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Τείχος προστασίας των Windows.

Διαχείριση ή δημιουργία εργασίας σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή

Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε μια εργασία σε απομακρυσμένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows
 1. Αν δεν είναι ανοιχτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών.

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο κόμβος του Χρονοδιαγράμματος εργασιών έχει επιλεγεί στο δέντρο της κονσόλας. Από το παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με άλλον υπολογιστή. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή υπολογιστή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή υπολογιστή κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Άλλος υπολογιστής.

 4. Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του απομακρυσμένου υπολογιστή στο πλαίσιο κειμένου δίπλα στο κουμπί επιλογής Άλλος υπολογιστής ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε απομακρυσμένο υπολογιστή.

 5. (Προαιρετικό) Μπορείτε να συνδεθείτε με τον απομακρυσμένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας διαφορετικά διαπιστευτήρια από αυτά που ισχύουν για τον τρέχοντα χρήστη. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση ως άλλος χρήστης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός χρήστη. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των διαπιστευτηρίων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Όταν καθορίζεται απομακρυσμένος υπολογιστής, κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή υπολογιστή.

 7. Τώρα είστε συνδεδεμένοι στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε εργασίες (εκτέλεση, τερματισμός, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, δημιουργία, διαγραφή, προβολή, εισαγωγή και εξαγωγή εργασιών) στον απομακρυσμένο υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες που θα χρησιμοποιούσατε αν το Χρονοδιάγραμμα εργασιών ήταν συνδεδεμένο στον τοπικό υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ή διαχείριση μιας εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Διαδικασίες του Χρονοδιαγράμματος εργασιών... ]Χρονοδιάγραμμα εργασιών].

Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε μια εργασία σε απομακρυσμένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.

 2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Schtasks.exe για να διαχειριστείτε ή να δημιουργήσετε μια εργασία, και καθορίστε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του απομακρυσμένου υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στο όρισμα /S system, το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον απομακρυσμένο υπολογιστή στο όρισμα /U username και τον κωδικό πρόσβασης για το όνομα χρήστη στο όρισμα /P password. Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση του Schtasks.exe, πληκτρολογήστε μία από τις εξής εντολές:

  • schtasks /Create /?

  • schtasks /Run /?

  • schtasks /End /?

  • schtasks /Delete /?

  • schtasks /Change /?

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων