Μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εκτελούμενες εργασίες στον υπολογιστή στο παράθυρο διαλόγου Εκτελούμενη εργασία, η οποία σάς επιτρέπει να προβάλετε πότε ξεκίνησε κάθε εκτελούμενη εργασία, πόση ώρα εκτελείται κάθε εργασία και την ενέργεια που εκτελεί κάθε εργασία. Μπορείτε, επίσης, να τερματίσετε μια εκτελούμενη εργασία από το παράθυρο διαλόγου Εκτελούμενη εργασία.

Για να εμφανίσετε όλες τις εκτελούμενες εργασίες με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
  1. Αν δεν είναι ανοιχτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών.

  2. Από το παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των εκτελούμενων εργασιών…. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εκτελούμενη εργασία.


Πίνακας περιεχομένων