Μπορείτε να δημιουργήσετε φάκελο νέας εργασίας για την αποθήκευση σχετικών εργασιών και άλλων φακέλων εργασιών. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τον φάκελο εργασιών μετά τη δημιουργία του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ενός φακέλου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή φακέλου εργασιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας εργασίας σε έναν φάκελο εργασιών, ανατρέξτε στο θέμα Προγραμματισμός εργασίας.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο για την αποθήκευση σχετικών εργασιών με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
  1. Αν δεν είναι ανοιχτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών.

  2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στον φάκελο εργασιών στο δέντρο της κονσόλας, στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε φάκελο. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο στον ριζικό φάκελο εργασίας, κάντε κλικ στον φάκελο Βιβλιοθήκη χρονοδιαγράμματος εργασίας.

  3. Από το παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Νέος φάκελος.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου, πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου.


Πίνακας περιεχομένων