Αν θέλετε να διακόψετε την εκτέλεση μιας εργασίας για συγκεκριμένο διάστημα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εργασία. Η εργασία μπορεί να ενεργοποιηθεί αργότερα, επιτρέποντας την εκτέλεσή της. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση εργασίας για εκτέλεση.

Για να απενεργοποιήσετε μια εργασία για εκτέλεση με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
  1. Αν δεν είναι ανοιχτό, πραγματοποιήστε εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών.

  2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στον φάκελο εργασιών στο δέντρο της κονσόλας, ο οποίος περιέχει την εργασία που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

  3. Στο παράθυρο της κονσόλας, κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

  4. Από το παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Απενεργοποίηση. Η εντολή Απενεργοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο στο παράθυρο Εργασίες αν έχει ενεργοποιηθεί η εργασία.

Για να απενεργοποιήσετε μια εργασία προς εκτέλεση με χρήση μιας γραμμής εντολών
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.

  2. Πληκτρολογήστε:

    schtasks /Change [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]
    /TN <taskname> /DISABLE

Για να προβάλετε τη βοήθεια για αυτήν την εντολή, πληκτρολογήστε:

schtasks /Change /?

Πίνακας περιεχομένων