Windows-käyttöjärjestelmä suojaa tiedostoja, sovelluksia ja muita resursseja luvattomalta käytöltä siten, että käyttäjätilit ja ryhmien jäsenyydet täsmätään kyseisille tileille ja jäsenyyksille määritettyjen käyttöoikeuksien kanssa. Tämän osan aiheissa käsitellään käyttöoikeuksien määrittämistä. Kun ymmärrät käyttöoikeuksien toimintaperiaatteet ja tarpeellisuuden, pystyt myös hallitsemaan jaettuja resursseja tehokkaasti. Lisäksi vältyt turhilta riskeiltä ja voit selvittää, mistä mahdolliset käytönvalvonnan ongelmat johtuvat.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:


Sisällys