Tiedostopalvelimen kansion käyttöoikeus voidaan määrittää kahden käyttöoikeusryhmän avulla: kansiolle määritettyjen jaetun resurssin käyttöoikeuksien tai NTFS-käyttöoikeuksien (jotka voi määrittää myös tiedostoille) avulla. Jaetun resurssin käyttöoikeuksien avulla hallitaan usein FAT32-tiedostojärjestelmän sisältäviä tietokoneita tai muita tietokoneita, joissa ei käytetä NTFS-tiedostojärjestelmää.

Jaetun resurssin käyttöoikeudet ja NTFS-käyttöoikeudet ovat itsenäisiä siinä mielessä, että ne eivät vaikuta toisiinsa. Jaetun kansion lopulliset käyttöoikeudet määritetään ottamalla huomioon sekä jaetun resurssin että NTFS-järjestelmän käyttöoikeudet. Käyttöön valitaan sitten rajoittavimmat oikeudet.

Seuraavassa taulukossa ovat vastaavat käyttöoikeudet, jotka järjestelmänvalvoja voi myöntää Käyttäjät-ryhmälle tiettyihin jaettuihin kansiotyyppeihin. Toinen vaihtoehto on määrittää jaetun resurssin täydet käyttöoikeudet Kaikki-ryhmälle ja rajoittaa käyttöoikeuksia vain NTFS-käyttöoikeuksien avulla.

Kansiotyyppi Jaetun resurssin käyttöoikeudet NTFS-käyttöoikeudet

Julkinen kansio. Kansio, jota kaikki voivat käyttää.

Voit myöntää Muuta-oikeuden Käyttäjät-ryhmälle.

Voit myöntää Muokkaa-oikeuden Käyttäjät-ryhmälle.

Postilaatikkokansio. Kansio, johon käyttäjät voivat tallentaa luottamuksellisia raportteja tai kotitehtäviä, jotka vain ryhmän johtaja tai opettaja saa lukea.

Voit myöntää Muuta-oikeuden Käyttäjät-ryhmälle.

Voit myöntää Täydet oikeudet -käyttöoikeuden ryhmän johtajalle.

Voit myöntää Käyttäjät-ryhmälle Kirjoitus-oikeuden, jonka kohteena voi olla Vain tämä kansio. (Tämä vaihtoehto on Lisäasetukset-sivulla.)

Jos kukin käyttäjä tarvitsee tietyt käyttöoikeudet postilaatikkoon jättämiinsä tiedostoihin, voit luoda oikeusmäärityksen luoja-omistajan tunnetulle suojaustunnukselle (SID). Kohteena voi olla Vain alikansiot ja tiedostot. Voit esimerkiksi myöntää postilaatikkokansion luku- ja kirjoitusoikeudet luoja-omistajan SID-tunnukselle ja käyttää sitä kaikkiin alikansioihin ja tiedostoihin. Silloin käyttäjä, joka on jättänyt tiedoston postilaatikkoon tai luonut sen (luoja-omistaja), voi lukea tiedostoa tai kirjoittaa siihen. Luoja-omistaja voi käyttää tiedostoa Suorita-komennolla käyttäen polkua \\Palvelinnimi\Postilaatikkokansio\Tiedostonimi.

Voit myöntää Täydet oikeudet -käyttöoikeuden ryhmän johtajalle.

Sovelluskansio. Kansio, jonka sisältämiä sovelluksia voi suorittaa verkon kautta.

Voit myöntää Luku-oikeuden Käyttäjät-ryhmälle.

Voit myöntää Luku-, Lue ja suorita- tai Luetteloi kansion sisältö -oikeuden Käyttäjät-ryhmälle.

Kotikansio. Kunkin käyttäjän oma kansio. Vain kyseinen käyttäjä voi käyttää kansiota.

Voit myöntää kullekin käyttäjälle Täydet oikeudet -käyttöoikeuden omaan kansioonsa.

Voit myöntää kullekin käyttäjälle Täydet oikeudet -käyttöoikeuden omaan kansioonsa.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Käyttäjä, jolle myönnetään kansioon täydet NTFS-käyttöoikeudet, voi ottaa kansion omistusoikeuden, ellei käyttäjälle ole asetettu jotain muita rajoituksia. Noudata erityistä varovaisuutta täysien oikeuksien myöntämisessä.

  • Jos haluat hallita kansioiden käyttöä ainoastaan NTFS-käyttöoikeuksilla, määritä jaetun resurssin täydet oikeudet Kaikki-ryhmälle.

  • NTFS-käyttöoikeudet vaikuttavat sekä paikallisesti että etäyhteyden kautta. NTFS-käyttöoikeudet ovat voimassa protokollasta riippumatta. Jaetun resurssin käyttöoikeudet sen sijaan koskevat vain verkossa jaettuja resursseja. Jaetun resurssin käyttöoikeudet eivät rajoita kenenkään paikallisen käyttäjän tai päätepalvelimen käyttäjän oikeuksia tietokoneessa, johon jaetun resurssin oikeudet on määritetty. Jaetun resurssin käyttöoikeudet eivät takaa tietosuojaa usean käyttäjän käyttämässä tietokoneessa tai päätepalvelimessa.

  • Oletusarvon mukaan Kaikki-ryhmä ei sisällä Tuntematon-ryhmää, joten Kaikki-ryhmälle määritetyt käyttöoikeudet eivät vaikuta Tuntematon-ryhmään.

Muita aiheita


Sisällys