Jokaisella objektilla on omistaja riippumatta siitä, sijaitseeko objekti NTFS-asemassa vai Active Directory -toimialuepalveluissa. Omistaja määrittää, mitkä käyttöoikeudet objektiin liitetään ja kenelle käyttöoikeudet myönnetään.

Tärkeää

Jos järjestelmänvalvojan on korjattava tiedostoa tai muutettava sen käyttöoikeuksia, hänen on ensin otettava tiedosto omistukseensa.

Oletusarvon mukaan omistaja on objektin luoja. Omistaja voi aina muuttaa objektin käyttöoikeuksia, vaikka häneltä olisi evätty kaikki oikeudet objektiin.

Omistuksen voi ottaa:

  • järjestelmänvalvoja, koska oletusarvon mukaan Järjestelmänvalvojat-ryhmälle annetaan Tiedostojen tai muiden objektien ottaminen omistukseen -järjestelmäoikeus

  • Käyttäjä tai ryhmä, jolla on objektin Ota omistukseen -oikeus.

  • käyttäjä, jolla on Tiedostojen ja kansioiden palauttaminen -järjestelmäoikeus.

Omistuksen voi siirtää seuraavilla tavoilla:

  • Nykyinen omistaja voi myöntää Ota omistukseen -oikeuden toiselle käyttäjälle, jos kyseinen käyttäjä on nykyisen omistajan käyttöoikeustunnuksessa määritetyn ryhmän jäsen. Käyttäjän on todella otettava objekti omistukseensa, jotta siirto toteutuisi.

  • Järjestelmänvalvoja voi ottaa objektin omistukseensa.

  • Käyttäjä, jolla on Tiedostojen ja kansioiden palauttaminen -järjestelmäoikeus, voi kaksoisnapsauttaa vaihtoehtoa Muut käyttäjät ja ryhmät ja valita muun käyttäjän tai ryhmän, jolle määritetään objektin omistus.

Muita aiheita


Sisällys