Tässä valintaikkunassa voit määrittää SSL (Secure Sockets Layer) -asetukset tietoliikenteen salaamista varten. Kun suojattuja yhteyksiä tukeva WWW-selain muodostaa yhteyden WWW-sivustoon, joka on määritetty käyttämään SSL-salausta (tällaisten sivujen URL-osoitteiden alussa on https:// ), tietojen siirtäminen tapahtuu suojatussa yhteydessä. Asiakasvarmenne on luotetun kolmannen osapuolen eli varmenteen myöntäjän myöntämä digitaalinen tunnistetieto. Voit määrittää WWW-selaimen hyväksymään, edellyttämään tai hylkäämään asiakasvarmenteet, kun yhteys tiettyyn tiedostoon tai kansioon on tarkoitus muodostaa. Käyttäjät, jotka yrittävät käyttää sivustoa asiakasvarmentein, voidaan yhdistää; käyttäjät, joilla ei ole asiakasvarmenteita, voivat käyttää muita todennusmenetelmiä. Asiakasvarmenteen yhdistämismääritykset vertaavat asiakasvarmenteen tietoja Windows-käyttäjätilin tietoihin. Varmenteiden luottamusluettelo on tietyn WWW-sivuston hyväksyttyjen varmenteen myöntäjien luettelo.

Vaadi suojattu kanava (SSL)

Valitsemalla tämän voit määrittää IIS:n edellyttämään WWW-selaimelta salatun yhteyslinkin, ennen kuin yhteys tähän WWW-sivustoon, kansioon tai tiedostoon voidaan muodostaa. Kun tämä asetus on valittuna, kaikki tähän WWW-sivustoon ja tästä WWW-sivustosta lähetettävät tiedot salataan varmennetta käyttäen.

Vaadi 128-bittinen salaus

Valitsemalla tämän voit määrittää IIS:n edellyttämään WWW-selaimelta 128-bittistä salausta käyttävän yhteyslinkin, ennen kuin yhteys tähän WWW-sivustoon, kansioon tai tiedostoon voidaan muodostaa.

Ohita asiakasvarmenteet

Valitsemalla tämän voit määrittää, että käyttäjät voivat käyttää tätä sivustoa esittämättä asiakasvarmennetta.

Hyväksy asiakasvarmenteet

Valitsemalla tämän voit myöntää käyttöoikeuden asiakasvarmenteita käyttäville käyttäjille varmennetta edellyttämättä. Asiakasvarmenteita käyttävät käyttäjät voidaan yhdistää; käyttäjät, joilla ei ole asiakasvarmenteita, voivat käyttää muita todennusmenetelmiä.

Vaadi asiakasvarmenteet

Valitsemalla tämän voit määrittää, että vain sellaiset käyttäjät voivat muodostaa yhteyden, joilla on kelvollinen asiakasvarmenne. Käyttäjät, joilta puuttuu kelvollinen asiakasvarmenne, eivät voi käyttää tätä sivustoa. Tämän asiakasvarmenteita edellyttävän asetuksen käyttäminen edellyttää, että valitset Vaadi suojattu kanava (SSL) -asetuksen.

Ota käyttöön asiakasvarmenteen yhdistämismääritykset

Valitsemalla tämän voit määrittää, että palvelin todentaa kelvollista asiakasvarmennetta käyttävät käyttäjät.

Muokkaa

Napsauttamalla tätä voit muokata asiakasvarmenteen yhdistämismääritystä. Jos asiakasvarmenteen yhdistämismäärityksiä ei ole, voit luoda sellaisen napsauttamalla tätä. Kun käyttäjä kirjautuu WWW-sivustoosi varmennetta käyttäen, heidän käyttöoikeutensa vastaavat sen käyttäjätilin oikeuksia, johon varmenne on määritetty.

Ota Windowsin hakemistopalvelun kartoitus käyttöön

Valitsemalla tämän voit käyttää yksi yhteen- tai monta yhteen -yhdistämismäärityksen asemesta hakemistopalvelun asiakasvarmenteen yhdistämismääritystä. Tämän palvelun käyttöönottaminen edellyttää, että palvelin kuuluu Windows Server 2003 -toimialueeseen.

Ota varmenteiden luottamusluettelo käyttöön

Valitsemalla tämän voit muokata varmenteiden luottamusluetteloita tai luoda uuden. Varmenteiden luottamusluettelo on tietyn WWW-sivuston hyväksyttyjen varmenteen myöntäjien luettelo, ja se koskee vain WWW-sivuston tasoa.

Nykyinen luottamusluettelo

Napsauta tämän sivuston varmenteiden luottamusluetteloa luetteloruudusta.

Uusi

Napsauttamalla tätä voit luoda tälle sivustolle uuden varmenteiden luottamusluettelon.

Muokkaa

Napsauttamalla tätä voit vaihtaa luetteloruudussa valittuna olevan varmenteiden luottamusluettelon asetuksia.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja varmenteista ja niiden yhdistämismäärityksistä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys