iSCSI-asiakas tai -isäntä (kutsutaan myös iSCSI-käynnistäjäksi) on järjestelmä, kuten palvelin, joka on liitettynä IP-verkkoon ja käynnistää pyyntöjä sekä vastaanottaa vastauksia iSCSI-kohteelta. Kukin iSCSI-isäntä tunnistetaan yksilöivällä IQN (iSCSI Qualified Name) -nimellä, joka on samanlainen kuin Fibre Channel WWN (WorldWide Name) -nimi.

Microsoft iSCSI -käynnistäjäpalvelu tukee CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) ja IPsec (Internet Protocol security) -protokollien käyttöä sekä Microsoft iSCSI -ohjelmistokäynnistäjälle että iSCSI-isäntäväyläsovittimille. Kaikki tuetut iSCSI-isäntäväyläsovittimet tukevat CHAP-protokollaa, ja osa niistä voi tukea IPsec-protokollaa.

Jos käytät RADIUS-palvelinta, iSCSI-käynnistäjän CHAP-salaisuuden määrittäminen ei ole tarpeen käytettäessä molemminpuolista CHAP-todennusta.

Huomautus

CHAP-salaisuuden on oltava 12 - 16 merkkiä pitkä, ellet käytä IPsec-protokollaa, jolloin se voi olla jopa 8 merkkiä pitkä.

Katso myös