Kohde Tiedot

Vastaanottaja

Näyttää sanoman vastaanottavan jonon muotoilun nimen ja polun.

Kohde

Näyttää kohteen useasta osasta koostuvan muotoilun nimen.

Hallinta

Näyttää sanoman hallintajonon muotoilun nimen ja polun.

Vastaus

Näyttää sanoman vastausjonon muotoilun nimen ja polun.

Perille toimittamattomat sanomat

Näyttää perille toimittamattomien sanomien jonon polun.


Sisällys