IPsec-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

IPsec-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Windows-käyttöliittymän avulla
 1. Voit avata NAP-asiakkaan määritys -konsolin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla NAPCLCFG.MSC ja valitsemalla sitten OK.

 2. Valitse Pakotusasiakkaat.

 3. Napsauta IPsec-suojausta käyttävä osapuoli -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ota käyttöön tai Poista käytöstä.

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

 • Organisaatiossa on oltava käytössä IPsec-käytännöt ja toimialueen eristys, jotta IPsec-pakotusasiakasta voi käyttää verkon käytön rajoittamiseen.

IPsec-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä komentorivin avulla
 1. Voit avata komentokehotteen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentokehote.

 2. Voit ottaa IPsec-pakotusasiakkaan käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavilla tavoilla:

  1. Jos haluat ottaa IPsec-pakotusasiakkaan käyttöön, kirjoita seuraava komento: netsh nap client set enforcement ID = 79619 ADMIN = "ENABLE"

  2. Jos haluat poistaa IPsec-pakotusasiakkaan käytöstä, kirjoita seuraava komento: netsh nap client set enforcement ID = 79619 ADMIN = "DISABLE"

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

 • Organisaatiossa on oltava käytössä IPsec-käytännöt ja toimialueen eristys, jotta IPsec-pakotusasiakasta voi käyttää verkon käytön rajoittamiseen.

Muita aiheita


Sisällys