Voit käyttää NAP-asiakkaan määritys -konsolia, ryhmäkäytännön NAP-asiakkaan kokoonpanoasetuksia tai NAP-asiakkaan kokoonpanoasetusten Netsh-komentoja ottamaan käyttöön NAP-pakotusasiakkaita ja poistamaan niitä käytöstä. NAP-pakotusasiakas huolehtii verkon käyttöpyynnöistä, asiakastietokoneen kunnon tilan ilmoittamisesta NAP-palvelimeen, joka myöntää luvan verkon käytölle, ja asiakastietokoneen yhteyden tilan ilmoittamisesta muille NAP-asiakasarkkitehtuurin osille.

Seuraavia verkonkäyttömekanismeja vastaavia käytettävissä olevia pakotusasiakkaita on kuusi:

Pakotusasiakas Kuvaus

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla

Pakottaa kuntokäytännöt, kun asiakastietokone yrittää hankkia IP-osoitteen verkonkäyttökäytäntöä tukevasta DHCP-palvelimesta.

IPsec (Internet Protocol security)

Pakottaa kuntokäytännöt, kun asiakastietokone yrittää olla vaihtaa tietoja toisen tietokoneen kanssa käyttäen IPseciä.

Etätyöpöydän yhdyskäytävä

Pakottaa kuntokäytännöt tietokoneelle, joka yrittää käyttää etätyöpöydän yhdyskäytävää.

EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokolla

Pakottaa kuntokäytännöt, kun asiakastietokone yrittää käyttää verkkoa EAP-todennetun verkkoyhteyden (kuten langallisten ja langattomien 802.1X-yhteyksien) kautta. Jos asiakastietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows® 7, EAP-pakotusasiakasta käytetään myös VPN-yhteyksille.

Etäkäyttö

Pakottaa kuntokäytännöt, kun Windows Vista®- tai Windows XP Service Pack 3 (SP3) -asiakastietokone yrittää päästä käyttämään verkkoa verkonkäyttökäytäntöä tukevan VPN-palvelimen kautta.

Langaton EAP lähiverkossa (EAPOL)

Pakottaa kuntokäytännöt, kun Windows XP SP3 -asiakastietokone yrittää käyttää verkkoa 802.1X-todennetun langattoman verkkoyhteyden kautta.

Tämän tehtävän suorittaminen

Jotta verkonkäyttökäytäntö (NAP) voidaan ottaa käyttöön organisaatiossa, asiakastietokoneissa on oltava vähintään yksi NAP-pakotusasiakas. Saatat tarvita myös muita pakotusasiakkaita, jos verkon kuntovaatimukset muuttuvat ja jos haluat valvova kuntokäytäntöjä muiden verkonkäyttömenetelmien avulla.

Pakotusasiakkaita on ehkä poistettava käytöstä selvitettäessä verkon käyttöongelmien. Näin on ehkä tehtävä myös silloin, kun kuntovaatimukset muuttuvat ja haluat valvoa kuntokäytäntöjä muiden pakotusasiakkaiden avulla.

Voit suorittaa tämän tehtävän tekemällä seuraavat toimet:

DHCP-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

IPsec-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Etätyöpöydän yhdyskäytävän pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

EAP-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Etäkäytön pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Langattoman EAPOL-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Muita aiheita


Sisällys