Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan käyttöliittymän otsikon tekstin määrittäminen

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan käyttöliittymän otsikon tekstin määrittäminen
  1. Voit avata NAP-asiakkaan määritys -konsolin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla NAPCLCFG.MSC ja valitsemalla sitten OK.

  2. Valitse Käyttöliittymäasetukset.

  3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käyttöliittymä-kohtaa ja valitse sitten Ominaisuudet.

  4. Kirjoita Ominaisuudet: Käyttöliittymä -valintaikkunan Otsikko-kohtaan otsikkoteksti, jonka haluat näkyvän verkonkäyttökäytännön asiakkaan käyttöliittymässä.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan käyttöliittymän otsikon tekstin määrittäminen komentorivin avulla
  1. Voit avata komentokehotteen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentokehote.

  2. Kirjoita: netsh nap client set userinterface title = <otsikko>

Seuraavassa taulukossa on kuvattu netsh-komentoon liittyvien kursivoitujen muuttujien merkitys.

Muuttuja Mahdolliset arvot Kuvaus

<otsikko>

Mikä tahansa merkkijono.

Otsikko, jonka haluat näkyvän verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan käyttöliittymässä.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Muita aiheita


Sisällys