Luotetun palvelinryhmän nimen muuttaminen

Luotetun palvelinryhmän nimen muuttaminen Windows-käyttöliittymän avulla
  1. Voit avata NAP-asiakkaan määritys -konsolin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla NAPCLCFG.MSC ja valitsemalla sitten OK.

  2. Kaksoisnapsauta Kunnonhallinta-asetukset-kohtaa ja valitse sitten Luotetut palvelinryhmät.

  3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella keskimmäisessä ruudussa luotettavan palvelinryhmän nimeä ja valitse sitten Nimeä uudelleen.

  4. Kirjoita luotettavan palvelinryhmän nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Luotetun palvelinryhmän nimen muuttaminen komentorivin avulla
  1. Voit avata komentokehotteen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentokehote.

  2. Kirjoita: netsh nap client rename trustedservergroup name = <nimi> newname = <uusi_nimi>

Seuraavassa taulukossa on kuvattu netsh-komentoon liittyvien kursivoitujen muuttujien merkitys.

Muuttuja Mahdolliset arvot Kuvaus

<nimi>

Mikä tahansa merkkijono. (pakollinen)

Sen luotetun palvelinryhmän nimi, jota olet muuttamassa.

<uusi_nimi>

Mikä tahansa merkkijono. (pakollinen)

Luotetun palvelinryhmän uusi nimi.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Muita aiheita


Sisällys