Verkonkäyttökäytännön (NAP) jäljityslokiin tallennettavan tietotason määrittäminen

Verkonkäyttökäytännön (NAP) jäljityslokiin tallennettavan tietotason määrittäminen Windows-käyttöliittymän avulla
 1. Voit avata NAP-asiakkaan määritys -konsolin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla NAPCLCFG.MSC ja valitsemalla sitten OK.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella NAP-asiakkaan määritys (paikallinen tietokone) ja valitse sitten Ominaisuudet.

 3. Tarkista, että Ominaisuudet: NAP-asiakkaan määritys (paikallinen tietokone) -valintaikkunassa on valittu Käytössä.

 4. Valitse Määritä, kuinka yksityiskohtaisesti jäljityksen lokitiedostot kirjoitetaan -kohdasta Normaali, Lisäasetukset tai Virheenkorjaus.

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Verkonkäyttökäytännön (NAP) jäljityslokiin tallennettavan tietotason määrittäminen komentorivin avulla
 1. Voit avata komentokehotteen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Kaikki ohjelmat, valitsemalla Apuohjelmat ja valitsemalla sitten Komentokehote.

 2. Voit määrittää NAP-jäljityksen asetukset seuraavasti:

  1. Jos määrität NAP-jäljityksen tallentamaan perustiedot, kirjoita seuraava komento: netsh nap client set tracing state = enable level = basic

  2. Jos määrität NAP-jäljityksen tallentamaan laajat tiedot, kirjoita seuraava komento: netsh nap client set tracing state = enable level = advanced

  3. Jos määrität NAP-jäljityksen tallentamaan virheenkorjaustiedot, kirjoita seuraava komento: netsh nap client set tracing state = enable level = verbose

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että olet paikallisen tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen tai että sinulle on myönnetty tarvittavat käyttöoikeudet. Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, Toimialueen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsenet voivat ehkä myös suorittaa tämän toiminnon. Suojauksen parantamiseksi tämä toiminto kannattaa suorittaa Suorita nimellä -komennon avulla.

Muita aiheita


Sisällys