Seuraavan tarkistusluettelon avulla voit varmistaa, että määrität asiakastietokoneiden verkonkäyttökäytännön (NAP) asetukset oikein.

Vaihe Lisätietoja

NAP-asiakkaan määrityksen käsitteisiin tutustuminen. (valinnainen)

NAP-asiakkaan määrityksen yleiskatsaus

Sen päättäminen, halutaanko järjestelmään tuoda määritystiedosto. (valinnainen)

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan määritysasetusten tuominen

Yhden tai useamman NAP-pakotusasiakkaan ottaminen käyttöön. (pakollinen)

Verkonkäyttökäytännön (NAP) pakotusasiakkaiden määrittäminen

Verkonkäyttökäytännön (NAP) käyttöliittymän tuotetekstien ja -kuvien määrittäminen. (valinnainen)

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan pyyntökäytännön määrittäminen

Niiden kunnonhallinnan (HRA) palvelinten määrittäminen, joihin asiakastietokone on yhteydessä. (valinnainen)

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaiden luotettujen palvelinryhmien määrittäminen

Sen salausmenetelmän määrittäminen, jota asiakastietokoneet käyttävät tietoliikenteessä HRA-palvelinten kanssa. (valinnainen)

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan pyyntökäytännön määrittäminen

NAP-jäljityksen ja jäljityksen lokitiedostoon tallennettavan tietotason määrittäminen. (valinnainen)

Verkonkäyttökäytännön (NAP) jäljityksen määrittäminen

Sen päättäminen, halutaanko NAP-asetukset tallentaa määritystiedostoon. (valinnainen)

Verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakkaan määritysasetusten vieminen


Sisällys