Kuntokäytännöt määrittävät, mitkä järjestelmän kunnon tarkistajat (SHV) arvioidaan ja miten niiden avulla arvioidaan verkonkäyttökäytännön (NAP) asiakastietokoneiden kunnon tila. Kuntokäytännöt luokittelevat asiakkaan kunnon tilan SHV-tarkistusten tulosten perusteella. Kun luot kuntokäytännön, voit ottaa käyttöön vähintään yhden asennetun järjestelmän kunnon tarkistajan ja valita sitten jokin seuraavista SHV-tarkistuksista.

Sinun täytyy valita vähintään yksi järjestelmän kunnon tarkistaja kuntokäytännössä käytettäväksi. Kuntokäytäntö ei arvioi järjestelmän kunnon tarkistajia, joita ei ole valittu käytännössä. Seuraavat SHV-tarkistustyypit ovat käytettävissä kuntokäytännössä:

  • Asiakas läpäisee kaikki SHV-tarkistukset. Tämän asetuksen avulla voit luoda kuntokäytännön, joka edellyttää, että asiakastietokone täyttää kaikkien käyttöön otettujen järjestelmän kunnon tarkistajien vaatimukset. Tämä on rajoittavin asetus, jota voit käyttää yhteensopivien tietokoneiden arvioinnissa.

  • Asiakas ei läpäise mitään SHV-tarkistusta. Tämän asetuksen avulla voit luoda kuntokäytännön, joka edellyttää, että asiakastietokone ei täytä minkään käyttöön otetun järjestelmän kunnon tarkistajan vaatimuksia. Tämä on vähiten rajoittava asetus, jota voit käyttää yhteensopimattomien tietokoneiden arvioinnissa.

  • Asiakas läpäisee vähintään yhden SHV-tarkistuksen. Tämän asetuksen avulla voit luoda kuntokäytännön, joka edellyttää, että asiakastietokone täyttää vähintään yhden käyttöön otetun järjestelmän kunnon tarkistajan vaatimukset. Tämä on vähiten rajoittava asetus, jota voit käyttää yhteensopivien tietokoneiden arvioinnissa.

  • Asiakas ei läpäise vähintään yhtä SHV-tarkistusta. Tämän asetuksen avulla voit luoda kuntokäytännön, joka edellyttää, että asiakastietokone ei läpäise vähintään yhden käyttöön otetun järjestelmän kunnon tarkistajan vaatimuksia. Tämä on rajoittavin asetus, jota voit käyttää yhteensopimattomien tietokoneiden arvioinnissa.

  • Vähintään yksi järjestelmän kunnon tarkistaja ilmoitti, että asiakas on siirtymistilassa. Tämän asetuksen avulla voit luoda kuntokäytännön asiakkaille, jotka ilmoittavat laajennetuissa tilatiedoissa järjestelmän olevan siirtymistilassa. Jotta tätä asetusta voi käyttää, järjestelmän kunnon tarkistajan on tuettava laajennettua tilan raportointia kunnon arviointiprosessin osana. Siirtymistila ilmaisee, että asiakkaan tarvittavat palvelut eivät ole valmiita ilmoittamaan kunnon tilaa. Siirtymistila voi olla tilapäinen. Asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa olevansa siirtymistilassa, jos palvelut on käynnistetty äskettäin.

  • Vähintään yksi järjestelmän kunnon tarkistaja ilmoitti, että asiakkassa on tartunta. Tämän asetuksen avulla voit luoda kuntokäytännön asiakkaille, jotka ilmoittavat laajennetuissa tilatiedoissa järjestelmässä olevan tartunta. Jotta tätä asetusta voi käyttää, järjestelmän kunnon tarkistajan on tuettava laajennettua tilan raportointia kunnon arviointiprosessin osana. Laajennettuja tilatietoja käyttää pääasiassa virustentorjunnan järjestelmän kunnon tarkistaja, joka pystyy ilmoittamaan, että asiakkaassa on haittaohjelman tartunta, jota se ei voi poistaa.

  • Vähintään yksi järjestelmän kunnon tarkistaja ilmoitti, että asiakas on tuntematon. Tämän asetuksen avulla voit luoda kuntokäytännön asiakkaille, jotka ilmoittavat laajennetuissa tilatiedoissa järjestelmän olevan tuntematon. Jotta tätä asetusta voi käyttää, järjestelmän kunnon tarkistajan on tuettava laajennettua tilan raportointia kunnon arviointiprosessin osana. Kun tila on tuntematon, isännän tunnistetietoja ei voi selvittää. Tuntematon tila voi olla tilapäinen.

Vaikka jotkin järjestelmän kunnon tarkistajat tarkistavat asiakastietokoneesta useita asetuksia, järjestelmän kunnon tarkistajan tarkistus on asiakastietokoneen arviointi järjestelmän kunnon tarkistajan kaikkien vaatimusten suhteen. Esimerkiksi Windowsin suojausjärjestelmän kunnon tarkistaja (WSHV) voi tarkistaa asiakastietokoneista useita ohjelmistovaatimuksia ja asetuksia. Asiakastietokone saattaa läpäistä jotkin näistä tarkistuksista, mutta sen on täytettävä kaikki järjestelmän kunnon tarkistajan vaatimukset, jotta se läpäisee järjestelmän kunnon tarkistajan tarkistuksen.

SHVs used in this health policy -kohdan Setting-vaihtoehto on uusi Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmässä. Jos järjestelmän kunnon tarkistaja tukee useiden määritysten tallentamista, tämän vaihtoehdon avulla voit valita jotkin näistä määrityksistä käytettäväksi kuntokäytäntösi kanssa. Jos järjestelmän kunnon tarkistaja ei tue useiden määritysten tallentamista, sinun on määritettävä asetukset Default Configuration -kohdassa.

Muita aiheita


Sisällys