Jos haluat etsiä tai muuttaa rekisterin tietoja, käytä rekisterieditoria. Kun olet avannut rekisterieditorin, voit muuttaa rekisterin arvoa.

Huomioitavaa

Rekisterin virheellinen muokkaaminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa järjestelmälle. Ennen kuin teet muutoksia rekisteriin, varmuuskopioi tietokoneessa olevat tärkeät tiedot.

Huomautus

Jos teet virheen, jonka seurauksena tietokone ei käynnisty kunnolla, voit palauttaa rekisterin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Rekisterin palauttaminen.

Arvon muuttaminen
  1. Valitse rekisterieditorissa muutettava määritys.

  2. Valitse Muokkaa-valikosta Muokkaa.

  3. Kirjoita kohtaan Arvon data arvon tiedot ja valitse sitten OK.

    Huomautus

    Voit tehdä muutoksia rekisteriavaimeen vain, jos sinulla on vaadittavat käyttöoikeudet. Lisätietoja käyttöoikeuksista ja tämän Windows-version suojauksesta saat Ohjeen ja tukipalveluiden kohdasta "Suojauksen käyttövinkit".