Jos haluat etsiä tai muuttaa rekisterin tietoja, käytä rekisterieditoria. Kun olet avannut rekisterieditorin, voit poistaa rekisteriavaimen tai -arvon.

Huomioitavaa

Rekisterin virheellinen muokkaaminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa järjestelmälle. Ennen kuin teet muutoksia rekisteriin, varmuuskopioi tietokoneessa olevat tärkeät tiedot.

Huomautus

Jos teet virheen, jonka seurauksena tietokone ei käynnisty kunnolla, voit palauttaa rekisterin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Rekisterin palauttaminen.

Rekisteravaimen tai -arvon poistaminen
  1. Valitse rekisterieditorissa avain tai arvo, jonka haluat poistaa.

  2. Valitse Muokkaa-valikosta Poista.

    Huomautus

    Voit poistaa rekisteristä avaimia tai arvoja. Valmiita avainmäärityksiä (kuten HKEY_CURRENT_USER) ei kuitenkaan voi poistaa, eikä niiden nimiä voi muuttaa.