Jos haluat etsiä tai muuttaa rekisterin tietoja, käytä rekisterieditoria. Kun olet avannut rekisterieditorin, voit nimetä rekisteriavaimen tai -arvon uudelleen.

Huomioitavaa

Rekisterin virheellinen muokkaaminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa järjestelmälle. Ennen kuin teet muutoksia rekisteriin, varmuuskopioi tietokoneessa olevat tärkeät tiedot.

Huomautus

Jos teet virheen, jonka seurauksena tietokone ei käynnisty kunnolla, voit palauttaa rekisterin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Rekisterin palauttaminen.

Rekisteravaimen tai -arvon nimeäminen uudelleen
  1. Valitse rekisterieditorissa avain tai arvo, jonka haluat nimetä uudelleen.

  2. Valitse Muokkaa-valikosta Nimeä uudelleen, kirjoita uusi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

    Huomautus

    Pääavaimia tai avaimen oletusarvoa ei voi nimetä uudelleen.