Jos haluat etsiä tai muuttaa rekisterin tietoja, käytä rekisterieditoria. Kun olet avannut rekisterieditorin, voit lisätä arvon rekisteriavaimeen.

Huomioitavaa

Rekisterin virheellinen muokkaaminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa järjestelmälle. Ennen kuin teet muutoksia rekisteriin, varmuuskopioi tietokoneessa olevat tärkeät tiedot.

Huomautus

Jos teet virheen, jonka seurauksena tietokone ei käynnisty kunnolla, voit palauttaa rekisterin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Rekisterin palauttaminen.

Arvon lisääminen rekisteriavaimeen
  1. Napsauta rekisterieditorissa avainta tai määritystä, johon haluat lisätä uuden arvon.

  2. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja napsauta sitten lisättävän arvon tyyppiä: Merkkijonoarvo, Binaariarvo, DWORD-arvo (32-bittinen), QWORD-arvo (64-bittinen), Moniosainen arvo tai Laajennettavissa oleva arvo.

  3. Kirjoita uuden arvon nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

    Huomautus

    Kun lisäät rekisteriarvon rekisteriavaimeen, uusi rekisteriarvon nimi ja tietotyyppi tallennetaan oletustietoihin. Lisätietoja oletusarvojen muokkaamisesta on ohjeaiheessa Arvon muuttaminen.