עליך תחילה לגלות יעד לפני שתוכל להציג את החיבורים, ההפעלות ופרטי ההתקן שלו בכרטיסיה יעדים.

פורטלי יעד - באפשרותך לגלות התקן יעד של iSCSI ולאחר מכן להתחבר ליעד בכרטיסיה יעדים.

שרתי iSNS - השימוש בשרת Internet Storage Name Service (iSNS)‎ דומה לשימוש בשרת מערכת שמות תחומים (DNS). מחשב הלקוח שבו פועל מאתחל iSCSI מבקש משרת iSNS לבצע שאילתות עבור יעדי iSCSI הנגישים ללקוח. הוספת שרת iSNS מאפשרת גילוי אוטומטי של יעדי iSCSI הנגישים ללקוח. הסרת שרת iSNS תמנע גילוי אוטומטי ותדרוש ממך להזין שם יעד iSCSI באופן ידני עבור כל יעד iSCSI.

הערה

כדי שמחשב לקוח יוכל לתקשר כהלכה עם שרת iSNS, יש לאפשר את חריג חומת האש של שרת iSNS. הדבר נעשה על-ידי מתן אפשרות לשירות iSCSI לתקשר באמצעות חומת האש של Windows.

למידע נוסף