בקרה על השימוש ב- MMC על-ידי שימוש במדיניות קבוצתית בכל התחום

עליך להיות חבר בקבוצה Domain Administrators כדי לשנות מדיניות קבוצתית בכל התחום.

כדי לנהל בקרה על השימוש ב- MMC על-ידי שימוש במדיניות קבוצתית בכל התחום
 1. פתח את 'משתמשים ומחשבים של Active Directory'.

  יישום ה- Snap-in משתמשים ומחשבים של Active Directory זמין רק במחשבים שתצורתם נקבעה כבקרי תחום של Active Directory. כדי לפתוח את 'משתמשים ומחשבים של Active Directory', לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.

 2. בעץ, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על היחידה הארגונית שעבורה ברצונך להגדיר מדיניות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה מדיניות קבוצתית, לחץ על עריכה.

  עורך המדיניות הקבוצתית נפתח.

 4. לפני סגירת יישום ה- Snap-in 'משתמשים ומחשבים של Active Directory', בצע הליך כלשהו מבין ההליכים הבאים:

הגבלת גישה למצב עריכה ב- MMC עבור תחום

כדי להגביל גישה למצב עריכה ב- MMC עבור תחום
 1. בעץ, לחץ על Microsoft Management Console.

  האובייקט Microsoft Management Console נמצא בנתיב הבא: ‎PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console‎.

 2. בחלונית התוצאות, לחץ פעמיים על מנע מהמשתמש את הכניסה למצב עריכה.

 3. בכרטיסיה מדיניות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר למשתמש לעשות שימוש במצב עריכה ב- MMC, לחץ על לא נקבעה תצורה או על לא זמין.

  • כדי להגביל את האפשרות של המשתמש לעשות שימוש במצב עריכה ב- MMC, לחץ על זמין.

 4. לחץ על אישור.

הגבלת גישה לרשימת יישומי Snap-in שהותרו עבור תחום

כדי להגביל עבור תחום גישה לרשימת יישומי Snap-in שהותרו
 1. בעץ, לחץ על Microsoft Management Console.

  האובייקט Microsoft Management Console נמצא בנתיב הבא: ‎PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console‎‏.

 2. בחלונית התוצאות, לחץ פעמיים על הגבל משתמשים לרשימת יישומי Snap-in שהותרו במפורש.

 3. בכרטיסיה מדיניות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתיר למשתמש לקבל גישה ליישומי Snap-in שלא הוגבלו במפורש, לחץ על לא נקבעה תצורה או על לא זמין.

  • כדי למנוע מהמשתמש לקבל גישה לכל יישום Snap-in שלא הותר במפורש, לחץ על זמין.

 4. לחץ על אישור.

הערה

אם תפעיל מדיניות זו, יופיעו רק יישומי Snap-in שהותרו ברשימת יישומי ה- Snap-in הזמינים בתיבת הדו-שיח הוספת יישום Snap-in עצמאי ב- MMC.

התרה או הגבלה של גישה ליישום Snap-in עבור תחום

כדי להתיר או להגביל גישה ליישום Snap-in עבור תחום
 • בעץ, לחץ על יישומי Snap-in שהוגבלו/הותרו.

האובייקט יישומי Snap-in שהוגבלו/הותרו נמצא בנתיב הבא: ‎PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console\יישומי Snap-in שהוגבלו/הותרו.

 1. בחלונית התוצאות, לחץ פעמיים על יישום ה- Snap-in שאת השימוש בו ברצונך להתיר או להגביל ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר למשתמש לקבל גישה ליישום Snap-in זה (אלא אם כן המשתמש הוגבל על-ידי המדיניות הגבל משתמשים לרשימת יישומי Snap-in שהותרו במפורש), לחץ על לא נקבעה תצורה.

  • כדי להתיר למשתמש לקבל גישה ליישום Snap-in זה, לחץ על זמין.

  • כדי למנוע מהמשתמש לקבל גישה ליישום Snap-in זה, לחץ על לא זמין.

 2. לחץ על אישור.

הערה

בעת הגבלה או התרה במפורש של קבלת גישה ליישום Snap-in, יישום ה- Snap-in נוסף לרשימה של יישומי Snap-in שהותרו או הוגבלו. לרשימת היישומים שהוגבלו יש קדימות על-פני רשימת היישומים שהותרו, כך שאם אותו יישום Snap-in קיים בשתי הרשימות, הגישה ליישום ה- Snap-in תהיה מוגבלת.

מידע נוסף

 • Active Directory חל רק ברשתות שבהן נקבעה התצורה של עורך המדיניות הקבוצתית. עליך להיות מנהל תחום או בעל זכויות שוות ערך וכן להשתמש במחשב שתצורתו נקבעה כבקר תחום כדי לקבוע את התצורה של עורך המדיניות הקבוצתית עבור תחום.

 • לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות אלו, לחץ על הכרטיסיה הסבר בתיבת הדו-שיח עבור הגדרת המדיניות הקבוצתית הנבחרת ועיין בעזרה.

למידע נוסף