בנוסף לשירותי הנגישות ולמוצרי הנגישות של Microsoft Windows‏, MMC מספק קיצורים בלוח המקשים עבור בחירה בפקודות ועבור ניווט בתוך חלונות MMC וביניהם: יישומי Snap-in ופריטים אחרים הנוספים למסוף Snap-in עשויים גם כן לספק תכונות נגישות. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה או בתיעוד אחר עבור הפריט.

בסעיף זה