כדי להגדיר אפשרויות מסוף של MMC

כדי להגדיר אפשרויות מסוף של MMC
 1. פתח מסוף שנשמר במצב עריכה באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ ה- ‎.msc ולאחר מכן לחץ על מחבר.

  • לחץ על התחל, לחץ על תיבת הטקסט התחל חיפוש, הקלד mmc path\filename.msc /a ולאחר מכן הקש ENTER.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות.

 3. כדי לשנות את כותרת המסוף, הקלד כותרת חדשה בתיבה.

 4. כדי לשנות את סמל המסוף, לחץ על שינוי סמל. בתיבה שם קובץ, הקלד את הנתיב לקובץ המכיל סמלים.

 5. לחץ על סמל תחת סמל נוכחי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. כדי לשנות את מצב ברירת המחדל של המסוף, במצב מסוף, בחר במצב מתוך ארבעת המצבים, שבו ברצונך שהמסוף ייפתח.

  • מצב עריכה. מאפשר התאמה אישית מלאה של מסוף ה- Snap-in, לרבות היכולת להוסיף או להסיר יישומי Snap-in, ליצור חלונות חדשים, ליצור 'מועדפים' ופנקסי משימות ולגשת לכל האפשרויות בתיבות הדו-שיח 'התאמה אישית של תצוגה' ו'אפשרויות'. משתמשים שיוצרים קובץ מסוף מותאם אישית עבור עצמם או עבור אחרים, בדרך כלל משתמשים במצב זה. מסוף ה-Snap-in שמתקבל, נשמר בדרך כלל באחד ממצבי המשתמש.

  • מצב משתמש-גישה מלאה. זהה למצב עריכה, פרט לכך שמשתמשים לא יכולים להוסיף או להסיר יישומי Snap-in, לשנות אפשרויות של מסופי Snap-in, ליצור 'מועדפים' או ליצור פנקסי משימות.

  • מצב משתמש-גישה מוגבלת, ריבוי חלונות. גישה רק לחלקים בעץ שהיו גלויים בעת שמירת קובץ המסוף. משתמשים יכולים ליצור חלונות חדשים, אך לא יכולים לסגור חלונות קיימים.

  • מצב משתמש-גישה מוגבלת, חלון יחיד. גישה רק לחלקים בעץ שהיו גלויים בעת שמירת קובץ המסוף. משתמשים לא יכולים ליצור חלונות חדשים.

 7. אם מצב המסוף המשמש כברירת מחדל עבור המסוף הוא אחד ממצבי המשתמש:

  • כדי למנוע ממשתמשים לערוך את המסוף, בחר את תיבת הסימון אל תשמור שינויים במסוף זה.

  • כדי לאפשר למשתמשים לגשת אל תיבת הדו-שיח התאמה אישית של תצוגה, בחר את תיבת הסימון אפשר למשתמש לבצע התאמה אישית של תצוגות.

הערות
 • אם תשנה את כותרת המסוף, בשורת הכותרת לא יוצג הנתיב של הפריטים שעליהם לחצת בעץ המסוף. עם זאת, אם לא תשנה את הכותרת או אם תמחק אותה, הנתיבים יוצגו.
 • קבצים רבים מכילים סמלים שניתן להשתמש בהם עבור מסופים מותאמים אישית. לדוגמה, באפשרותך למצוא סמלים נוספים בקובץ Shell32.dll, הממוקם בתיקיה ‎%Systemroot%\System32‎.
 • כדי להפסיק את קבלת ההודעה האם לשמור את הגדרות המסוף ב- שם המסוף?, המופיעה עם כל סגירה של מסוף שנפתח במצב עריכה, קבע את המצב המשמש כברירת מחדל עבור המסוף לאחד ממצבי המשתמש ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון אל תשמור שינויים במסוף זה. שינויים שנערכים במסוף נשמרים כברירת מחדל.

למידע נוסף