יישום Snap-in הוא הרכיב הבסיסי של מסוף. באפשרותך להשתמש ביישומי Snap-in רק בתוך מסופים; אין באפשרותך להפעילם באופן נפרד מהמסוף.

בעת התקנת רכיב שמשויך אליו יישום Snap-in, יישום ה- Snap-in זמין לכל משתמש שיוצר מסוף באותו מחשב (אלא אם כן הדבר מוגבל על-ידי מדיניות משתמש).

יישומי Snap-in והרחבות Snap-in

MMC תומך בשני סוגים של יישומי Snap-in: יישומי Snap-in עצמאיים והרחבות Snap-in. באפשרותך להוסיף למסוף יישום Snap-in עצמאי, הנקרא בדרך כלל יישום Snap-in, מבלי להוסיף פריט נוסף קודם לכן. הרחבת Snap-in, הנקראת בדרך כלל הרחבה, נוספת תמיד ליישום Snap-in או להרחבת Snap-in אחרת שכבר קיימת בעץ. כאשר הרחבות מופעלות עבור יישום Snap-in, הן פועלות על האובייקטים הנשלטים באמצעות יישום ה- Snap-in, כגון מחשב, מדפסת, מודם או התקן אחר.

בעת הוספה של יישום Snap-in או של הרחבה למסוף, הם עשויים להופיע כפריט חדש בעץ, או להוסיף פריטים לתפריט הקיצור, סרגלי כלים נוספים, דפי מאפיינים נוספים או אשפים ליישומי Snap-in שכבר מותקנים במסוף.

הוספת יישומי Snap-in למסוף

באפשרותך להוסיף יישום Snap-in יחיד או יישומי Snap-in מרובים ופריטים מרובים אחרים למסוף. בנוסף, באפשרותך להוסיף מופעים מרובים של יישום Snap-in מסוים לאותו מסוף כדי לנהל מחשבים שונים או כדי לתקן מסוף פגום. בכל פעם שאתה מוסיף מופע חדש של יישום Snap-in למסוף, כל המשתנים עבור יישום ה- Snap-in מוגדרים כערכי ברירת מחדל עד שתגדיר את תצורת יישום ה- Snap-in. לדוגמה, אם תקבע את התצורה של יישום Snap-in מסוים לנהל מחשב מרוחק ולאחר מכן תוסיף מופע שני של יישום ה- Snap-in, תצורת המופע השני לא תקבע באופן אוטומטי לנהל את המחשב המרוחק.

בדרך כלל, באפשרותך להוסיף רק יישומי Snap-in המותקנים במחשב שבו אתה משתמש לעריכת מסוף. עם זאת, אם המחשב שלך הוא חלק מתחום, באפשרותך להשתמש ב- MMC כדי לטעון יישומי Snap-in שאינם מותקנים באופן מקומי אך זמינים ב- Active Directory. לקבלת מידע נוסף אודות הוספת יישומי Snap-in והרחבות שפורסמו למסוף, ראה הוספה, הסרה וארגון של יישומי Snap-in והרחבות ב- MMC 3.0.

למידע נוסף