בעת בניית מסוף Snap-in מותאם אישית, באפשרותך להקצות למסוף אחת משתי אפשרויות הגישה: מצב עריכה או מצב משתמש. קיימות שלוש רמות של מצבי משתמש, כך שקיימות ארבע אפשרויות עבור גישת ברירת מחדל למסוף, כמתואר בטבלה שלהלן.

מצב תיאור

מצב עריכה

מאפשר התאמה אישית מלאה של מסוף ה- Snap-in, לרבות היכולת להוסיף או להסיר יישומי Snap-in, ליצור חלונות חדשים, ליצור 'מועדפים' ופנקסי משימות ולגשת לכל האפשרויות בתיבות הדו-שיח התאמה אישית של תצוגה ואפשרויות. משתמשים שיוצרים קובץ מסוף מותאם אישית עבור עצמם או עבור אחרים, בדרך כלל משתמשים במצב זה. מסוף ה-Snap-in שמתקבל, נשמר בדרך כלל באחד ממצבי המשתמש המפורטים בטבלה.

מצב משתמש-גישה מלאה

זהה למצב עריכה, פרט לכך שמשתמשים לא יכולים להוסיף או להסיר יישומי Snap-in, לשנות אפשרויות של מסופי Snap-in, ליצור 'מועדפים' או ליצור פנקסי משימות.

מצב משתמש-גישה מוגבלת, ריבוי חלונות

גישה רק לחלקים בעץ שהיו גלויים בעת שמירת קובץ המסוף. משתמשים יכולים ליצור חלונות חדשים, אך לא יכולים לסגור חלונות קיימים.

מצב משתמש-גישה מוגבלת, חלון יחיד

גישה רק לחלקים בעץ שהיו גלויים בעת שמירת קובץ המסוף. משתמשים לא יכולים ליצור חלונות חדשים.

באפשרותך להגדיר אפשרויות אלה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ב- MMC. לקבלת הוראות לפתיחת תיבת דו-שיח זו, ראה הגדרת אפשרויות מסוף של MMC 3.0.

שינויים המתבצעים במסופי Snap-in במצב עריכה ובמצב משתמש נשמרים באופן שונה. אם אתה עובד עם מסוף Snap-in במצב עריכה, תוצג בפניך בקשה לשמור את השינויים עם סגירת המסוף. עם זאת, אם אתה עובד עם מסוף Snap-in במצב משתמש וניקית את תיבת הסימון אל תשמור שינויים במסוף זה, הזמינה על-ידי לחיצה על אפשרויות בתפריט קובץ, השינויים יישמרו באופן אוטומטי עם סגירת המסוף.

אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים, המחשב יתעלם מהמצב המוגדר כברירת מחדל עבור מסוף והמסוף ייפתח במצב עריכה:

  • MMC פתוח כבר בעת פתיחה של מסוף Snap-in.

  • מסוף Snap-in נפתח באמצעות הפקודה מחבר בתפריט הקיצור.

  • מסוף נפתח בשורת הפקודה באמצעות האפשרות ‎/a‎.

לקבלת מידע נוסף אודות מצבי מסוף Snap-in ותחבירי שורת פקודה עבור MMC, ראה פתיחת MMC 3.0.

גישה למצב עריכה עבור MMC מיותרת עבור משתמשים שלא נדרשים ליצור או לשנות מסופי Snap-in. מנהל מערכת יכול לקבוע תצורה של הגדרות פרופילי משתמשים שימנעו ממשתמשים לפתוח את MMC במצב עריכה, על-ידי הפיכת האפשרות ‎/a או אפשרות תפריט הקיצור ללא זמינה. בנוסף, מנהל מערכת יכול להשתמש בהגדרות של מדיניות קבוצתית כדי למנוע ממשתמשים לפתוח את MMC ומסופים שנשמרו במצב עריכה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש במדיניות קבוצתית לבקרה על השימוש ב- MMC 3.0.