השתמש ברשימה 'מועדפים' כדי להוסיף, להסיר ולארגן את הפריטים המועדפים שלך. רשימת המועדפים יכולה לכלול תצוגות דפים ופנקסי משימות שאליהם ברצונך לנווט במהירות.

בסעיף זה

כיצד להוסיף פריט לרשימה 'מועדפים' במסוף Snap-in

כדי להוסיף פריט לרשימה 'מועדפים' במסוף Snap-in
 1. בתפריט מועדפים, לחץ על הוספה למועדפים.

 2. בעץ, לחץ על הפריט שברצונך להוסיף לרשימה 'מועדפים'.

 3. בתיבה צור ב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף פריט לתיקיה קיימת, לחץ על התיקיה שבה ברצונך שהפריט ישכון ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להוסיף פריט לתיקיה חדשה, לחץ על התיקיה הרצויה כתיקיית אב ולאחר מכן לחץ על תיקיה חדשה. בשם תיקיה, הקלד שם, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

כיצד לארגן את הרשימה 'מועדפים' במסוף Snap-in

כדי לארגן את הרשימה 'מועדפים' במסוף Snap-in
 1. בתפריט מועדפים, לחץ על סידור מועדפים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 2. כדי להוסיף תיקיה, לחץ על יצירת תיקיה, הקלד שם בתיבה שם תיקיה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. כדי להעביר פריט לתיקיה, לחץ על הפריט תחת התיקיה 'מועדפים', לחץ על העברה לתיקיה, לחץ על התיקיה שבה ברצונך שיופיע הפריט ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. כדי לשנות שם של פריט, לחץ על הפריט תחת התיקיה 'מועדפים', לחץ על שנה שם, הקלד שם חדש ולאחר מכן הקש ENTER.

 5. כדי להסיר פריט, לחץ על הפריט תחת התיקיה מועדפים ולאחר מכן לחץ על מחק.

למידע נוסף