תאימות לגירסאות קודמות של MMC

MMC 3.0 מיועד לתמוך ביישומי Snap-in שיועדו עבור MMC 2.0 ו- MMC 1.2. באפשרותך להוסיף יישומי Snap-in אלה למסוף Snap-in של MMC 3.0 והם יפעלו באופן שבו היו פועלים בגירסאות של MMC שלהן הם מיועדים.

באפשרותך להשתמש ב- MMC 3.0 כדי לפתוח מסוף Snap-in שנוצר באמצעות MMC 2.0 או MMC 1.2. אם לאחר מכן תשמור את מסוף ה- Snap-in, תישאל אם ברצונך לשמור אותו בתבנית של MMC 3.0. אם תשמור אותו בתבנית של MMC 3.0, לא תוכל לפתוח אותו באמצעות גירסאות קודמות של MMC. אין באפשרותך להשתמש ב- MMC 2.0 או MMC 1.2 כדי לפתוח מסוף Snap-in שנוצר באמצעות MMC 3.0.

למידע נוסף