אלו הן שיטות העבודה המומלצות עבור MMC 3.0.

היכנס למערכת כמשתמש ללא זכויות ניהול.

  • כאשר אתה מחובר עם זכויות ניהול, המערכות שעליהן יש בידך שליטה עלולות להיות חשופות להתקפה על-ידי משתמשים זדוניים. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע לא מומלץ להפעיל את המחשב כמנהל מערכת (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

  • השתמש בפקודה הפעל כ כדי לפתוח כלים ספציפיים. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בפקודה runas עם MMC (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

  • עבור כלים שאתה עושה בהם שימוש תכוף, צור קיצורי דרך שעושים שימוש בפקודה הפעל כ. קיצורי דרך אלה יעזרו לך לעבוד באופן יעיל מבלי להתפשר על האבטחה.

  • עם סיום המשימה, סגור את הכלי. הדבר ימנע את האפשרות להפרת אבטחה אפשרית במערכת או גישה על-ידי משתמש זדוני.

לקבלת מידע נוסף, ראה שיטות עבודה מומלצות למשתמשים וקבוצות מקומיים (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

פעל לפי הנחיות האבטחה עבור הכלים שבהם אתה משתמש.

  • חפש הנחיות אבטחה בעזרה המצורפת לכל כלי.

שימוש בתכונה 'ניקוי הדיסק'

  • העדפות לפי משתמש עבור קבצי מסוף נשמרות בפרופיל שלך. עם הצטברות השינויים, מתכלה המקום בדיסק. כדי לפנות מקום בדיסק, השתמש בתכונה 'ניקוי הדיסק'.