בקרה על השימוש ב- MMC על-ידי שימוש במדיניות קבוצתית מקומית

כדי לנהל בקרה על השימוש ב- MMC על-ידי שימוש במדיניות קבוצתית מקומית
 1. פתח את MMC 3.0.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הוספה/הסרה של יישום Snap-in.

 3. ברשימה יישומי Snap-in זמינים, לחץ על עורך מדיניות קבוצתית ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 4. באשף בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית, השתמש בהגדרת ברירת המחדל, מחשב מקומי, בשדה אובייקט מדיניות קבוצתית.

 5. לחץ על סיום כדי לסגור את אשף בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית.

 6. כברירת מחדל, כל הרחבות ה- Snap-in הזמינות, זמינות להפעלה. אם ברצונך להפוך רק הרחבות מסוימות לזמינות, סמן את יישום ה- Snap-in ברשימה יישומי Snap-in נבחרים ולאחר מכן לחץ על עריכת הרחבות.

 7. כברירת מחדל, יישומי Snap-in נטענים כאובייקטי צאצא של צומת בסיס המסוף. לחץ על מתקדם כדי לשנות התנהגות זו וכדי לאפשר את הבחירה במסוף Snap-in אחר המוגדר כאב.

 8. בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של יישומי Snap-in, לחץ על אישור.

 9. לפני סגירת המסוף החדש, בצע כל אחד מההליכים הבאים:

הגבלת גישה למצב עריכה ב- MMC

כדי להגביל גישה למצב עריכה ב- MMC
 1. בעץ, לחץ על Microsoft Management Console.

  העץ נמצא בנתיב הבא: ‎PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console.

 2. בחלונית התוצאות, לחץ פעמיים על מנע מהמשתמש את הכניסה למצב עריכה.

 3. בכרטיסיה הגדרות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר למשתמש לעשות שימוש במצב עריכה ב- MMC, לחץ על לא נקבעה תצורה או על לא זמין.

  • כדי להגביל את המשתמש מלעשות שימוש במצב עריכה ב- MMC, לחץ על זמין.

 4. לחץ על אישור.

הערה

לאחר שהאפשרות מנע מהמשתמש את הכניסה למצב עריכה הפכה לזמינה, כל ניסיון לקבלת גישה מחדש למסוף גורם להופעת הודעת שגיאה המציינת שהגישה למסוף ה- Snap-in במצב עריכה, חסומה. משתמשים עם אישורי מנהל מערכת יכולים לשוב ולקבל גישה למצב עריכה על-ידי שימוש בפקודה חיפוש והקלדת gpedit.msc, לפתיחת עורך המדיניות הקבוצתית עבור מדיניות המחשב המקומי. לאחר מכן, עבור אל Microsoft Management Console כמתואר בהליך "כדי להגביל גישה למצב עריכה ב- MMC" שלעיל, לחץ פעמיים על מנע מהמשתמש את הכניסה למצב עריכה בחלונית התוצאות ולאחר מכן לחץ על לא נקבעה תצורה או על לא זמין.

הגבלת גישה לרשימת יישומי Snap-in שהותרו

כדי להגביל גישה לרשימת יישומי Snap-in שהותרו
 1. בעץ, לחץ על Microsoft Management Console.

  הוא נמצא בנתיב הבא: ‎PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console.

 2. בחלונית התוצאות, לחץ פעמיים על הגבל משתמשים לרשימת יישומי Snap-in שהותרו במפורש.

 3. בכרטיסיה הגדרות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להתיר למשתמש לגשת אל יישומי Snap-in שלא הוגבלו במפורש, לחץ על לא נקבעה תצורה או על לא זמין.

  • כדי למנוע מהמשתמש לגשת לכל יישום Snap-in שלא הותר במפורש, לחץ על זמין.

 4. לחץ על אישור.

הערה

אם תהפוך מדיניות זו לזמינה, יופיעו רק יישומי Snap-in שהותרו ברשימת יישומי ה- Snap-in הזמינים בתיבת הדו-שיח הוספת יישום Snap-in עצמאי ב- MMC.

התרה או הגבלה של גישה ליישום Snap-in

כדי להתיר או להגביל גישה ליישום Snap-in
 1. בעץ, לחץ על יישומי Snap-in שהוגבלו/הותרו.

  הוא נמצא בנתיב הבא: ‎PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console\Restricted/Permitted snap-ins.

 2. בחלונית התוצאות, לחץ פעמיים על יישום ה- Snap-in שאת השימוש בו ברצונך להתיר או להגביל ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר למשתמש לגשת אל יישום Snap-in זה (אלא אם כן המשתמש הוגבל על-ידי המדיניות הגבל משתמשים לרשימת יישומי Snap-in שהותרו במפורש), לחץ על לא נקבעה תצורה.

  • כדי להתיר למשתמש לגשת אל יישום Snap-in זה, לחץ על זמין.

  • כדי להגביל את גישת המשתמש ליישום Snap-in זה, לחץ על לא זמין.

 3. לחץ על אישור.

הערות
 • כדי לפתוח את MMC, לחץ על התחל, לחץ בתיבת הטקסט התחל חיפוש, הקלד mmc ולאחר מכן הקש ENTER.
 • לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות אלו, לחץ על הכרטיסיה הסבר בתיבת הדו-שיח עבור הגדרת המדיניות הקבוצתית הנבחרת ועיין בעזרה.
 • תכונות אלה חלות רק ברשת שבה נקבעה התצורה של עורך המדיניות הקבוצתית; מנהל מערכת חייב להפוך את עורך המדיניות הקבוצתית לזמין. עורך המדיניות הקבוצתית אינו זמין ב- Windows XP Home Edition.

למידע נוסף