באפשרותך להציג קבצי יומן רישום בחלונות נפרדים של 'צג הביצועים' ולאחר מכן להשוות אותם עם שכבת-על שקופה.

הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה היא השתייכות לקבוצה Users המקומית, או קבוצה שוות-ערך.

כדי להשוות קבצי יומן רישום מרובים ב'צג הביצועים'
 1. לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon /sys /comp ולאחר מכן הקש ENTER. 'צג הביצועים' ייפתח במצב עצמאי כאשר ההשוואה זמינה.

  הערה

  ניתן להשתמש בשכבת-על רק כאשר 'צג הביצועים' פועל במצב עצמאי וההשוואה זמינה.

 2. כדי ליצור תצוגה שבה תשתמש כבסיס להשוואה, פתח יומני רישום או מקור נתונים והוסף מונים מיומני הרישום או ממקור הנתונים לתצוגת 'צג הביצועים'.

 3. לאחר שתסיים ליצור את תצוגת הבסיס, חזור על שלב 1 כדי לפתוח מופע נוסף של 'צג הביצועים' שיפעל במצב עצמאי כאשר ההשוואה זמינה.

 4. כדי ליצור תצוגה שבה תשתמש כהשוואה לבסיס, פתח יומני רישום או מקור נתונים והוסף מונים מיומני הרישום או ממקור הנתונים לתצוגה השניה של 'צג הביצועים'.

 5. בחלון 'צג הביצועים' שברצונך להשוות לבסיס, בתפריט השוואה, הצבע על קבע שקיפות ובחר 70% שקיפות או 40% שקיפות.

 6. בחלון 'צג הביצועים' שברצונך להשוות לבסיס, בתפריט השוואה, לחץ על הצמד כדי להשוות. חלון 'צג הביצועים' הפעיל יתאים עצמו באופן אוטומטי לחלון 'צג הביצועים' האחר.

שיקולים נוספים

 • השימוש בתכונה של שכבת-על להשוואת קבצי יומן רישום פועל באופן הטוב ביותר בעת הצגת יומני רישום מרובים, המבוססים על אותה ערכת מלקט נתונים, מאחר שהפרופורציות של גרף 'צג הביצועים' משתנות כדי להציג באופן היעיל ביותר את טווח הנתונים בקובץ יומן הרישום.

חומר עזר נוסף