ערכות מלקטי הנתונים יוצרות קובץ נתונים גולמיים של יומן רישום, בנוסף לקבצי דוחות אופציונליים. באמצעות ניהול הנתונים באפשרותך לקבוע כיצד נתוני יומן רישום, הדוחות והנתונים הדחוסים מאוחסנים עבור כל ערכת מלקט נתונים.

חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה.

הערה

יש להקצות לקבוצה Performance Log Users את זכות המשתמש בצע כניסה כמשתמש אצווה כמתואר בהפעלת אפשרות הרישום עבור חברים בקבוצה Performance Log Users.

הערה

אם קבעת שערכת מלקט הנתונים תפעל כמשתמש אחר, תתבקש להזין את שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שתשנה את המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים.

כדי להגדיר ניהול נתונים עבור ערכת מלקט נתונים
 1. ב'צג הביצועים של Windows', הרחב את 'ערכות מלקטי הנתונים' ולחץ על מוגדר על-ידי המשתמש.

 2. בחלונית המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השם של ערכת מלקט הנתונים שאת תצורתה ברצונך לקבוע ולחץ על מנהל הנתונים.

 3. בכרטיסיה מנהל הנתונים, באפשרותך לקבל את ערכי ברירת המחדל או לבצע שינויים בהתאם למדיניות שמירת הנתונים. עיין בטבלה הבאה לקבלת פרטים על כל אפשרות.

  • כאשר נבחרת האפשרות שטח דיסק פנוי מזערי או מספר תיקיות מרבי, הנתונים הקודמים יימחקו בהתאם למדיניות המשאבים שתבחר ('מחק את הגדול ביותר' או 'מחק את הישן ביותר') כאשר המיכסה המוקצבת מתמלאת.

  • כאשר נבחרת האפשרות החל מדיניות לפני שערכת מלקט הנתונים מתחילה לפעול, הנתונים הקודמים יימחקו בהתאם לבחירות שלך לפני שערכת מלקט הנתונים תיצור את קובץ יומן הרישום הבא שלה.

  • כאשר נבחרת האפשרות גודל מרבי של נתיב בסיס, הנתונים הקודמים יימחקו בהתאם לבחירות שלך כאשר יושג גודלה המרבי של תיקיית הבסיס של יומן הרישום.

 4. לחץ על הכרטיסיה פעולות. באפשרותך לקבל את ערכי ברירת המחדל או לבצע שינויים. עיין בטבלה הבאה לקבלת פרטים על כל אפשרות.

  הערה

  פעולות של תיקיה מאפשרות לך לבחור כיצד יאוחסנו הנתונים בארכיון לפני שיימחקו לצמיתות. ייתכן שתחליט לבטל את מגבלות מנהל הנתונים לטובת ניהול כל הנתונים בהתאם לכללים אלה של פעולות תיקיה.

 5. לאחר שתסיים לבצע את השינויים, לחץ על אישור.

מאפייני 'מנהל הנתונים'

אפשרות הגדרה

שטח דיסק פנוי מזערי

שטח הדיסק שצריך להיות פנוי בכונן שבו מאוחסנים נתוני יומן הרישום. אם נבחרה אפשרות זו, הנתונים הקודמים יימחקו בהתאם למדיניות המשאבים שתבחר כאשר המיכסה מתמלאת.

מספר תיקיות מרבי

מספר תיקיות המשנה שניתן לאחסן בספריית הנתונים של ערכת מלקט הנתונים. אם נבחרה אפשרות זו, הנתונים הקודמים יימחקו בהתאם למדיניות המשאבים שתבחר כאשר המיכסה מתמלאת.

מדיניות משאבים

אפשרות זו מציינת אם למחוק את קובץ יומן הרישום או הספריה הישן ביותר או הגדול ביותר כאשר המיכסות מתמלאות.

גודל מרבי של נתיב בסיס

הגודל המרבי של ספריית הנתונים עבור ערכת מלקט הנתונים, לרבות כל תיקיות המשנה. אם אפשרות זו נבחרת, הגודל המרבי עוקף את המגבלות של 'שטח דיסק פנוי מזערי' ו'מספר תיקיות מרבי', ונתונים קודמים יימחקו בהתאם למדינית המשאבים שתבחר כאשר המיכסה תתמלא.

מאפייני 'פעולות'

אפשרות הגדרה

גיל

גיל קובץ הנתונים בימים או בשבועות. אם הערך הוא 0, לא נעשה שימוש בקריטריון.

גודל

הגודל במגה-בתים (MB) של התיקיה שבה מאוחסנים נתוני יומן הרישום. אם הערך הוא 0, לא נעשה שימוש בקריטריון.

Cab

קובץ Cabinet, שהוא תבנית של קובץ ארכיון. ניתן ליצור קבצי Cab מנתונים גולמיים של יומן רישום ולחלץ אותם מאוחר יותר בעת הצורך. בחר ביצירה או במחיקה כדי לנקוט פעולה בהתאם לקריטריוני הגיל או הגודל.

נתונים

נתונים גולמיים של יומן רישום שנאספו על-ידי ערכת מלקט הנתונים. ניתן למחוק נתוני יומן רישום לאחר יצירת קובץ Cab כדי לחסוך בשטח דיסק בעוד שקיים גיבוי של הנתונים המקוריים שנשמר.

דוח

קובץ הדוח שנוצר באמצעות 'צג הביצועים של Windows' מנתונים גולמיים של יומן הרישום. ניתן לשמור קבצי דוחות אפילו לאחר שהנתונים הגולמיים או קובץ ה-Cab נמחקו.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש על ENTER.

חומר עזר נוסף