'צג הביצועים של Windows' הוא יישום Snap-in של Microsoft Management Console (‏MMC) שמספק כלים עבור ניתוח ביצועי המערכת. ממסוף יחיד, באפשרותך לפקח על ביצועי היישומים ורכיבי החומרה בזמן אמת, להתאים אישית את סוג הנתונים שברצונך לאסוף ביומני רישום, להגדיר מיכסות עבור התראות ופעולות אוטומטיות, ליצור דוחות ולהציג נתוני ביצוע קודמים במגוון דרכים.

'צג הביצועים של Windows' משלב את הפונקציונליות של כלים עצמאיים קודמים לרבות 'יומני רישום והתראות של ביצועים' (SPA) Server Performance Advisor ,(PLA) ו'צג מערכת'. הוא מספק ממשק גרפי עבור ההתאמה האישית של ערכות מלקטי הנתונים ו'הפעלות מעקב אחר אירועים'.

'צג הביצועים של Windows' מבצע איסוף נתונים ורישומם באמצעות ערכות מלקטי נתונים.

כדי להפעיל את 'צג הביצועים של Windows'
 • לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER.

צג הביצועים

'צג הביצועים' מספק תצוגה חזותית של מוני הביצועים המוכללים של Windows, בזמן אמת או כדרך לסקירה של נתונים היסטוריים. באפשרותך להוסיף מוני ביצועים ל'צג הביצועים' על-ידי גרירה ושחרור או על-ידי יצירת ערכות מלקטי נתונים מותאמות אישית. הוא מספק תצוגות גרף מרובות שמאפשרות לך לסקור באופן חזותי נתונים של יומן ביצועים. באפשרותך ליצור תצוגות מותאמות אישית ב'צג הביצועים' שניתנות לייצוא כערכות מלקטי נתונים ולשימוש עם תכונות של ביצועים ורישום.

גישה לתכונות 'צג הביצועים של Windows'

חברים בקבוצת Administrators המקומית, או בקבוצה שוות-ערך, יכולים להשתמש בכל התכונות של 'צג הביצועים של Windows'. הרשימה הבאה מסכמת את התכונות הנגישות לחברים בקבוצות אחרות:

חברים בקבוצה Users

 • יכולים לפתוח קבצי יומן רישום ב'צג הביצועים' ולשנות את מאפייני ההצגה של 'צג הביצועים' במהלך הצגת נתונים היסטוריים.

 • לא ניתן ליצור או לשנות ערכות מלקטי נתונים או להציג נתוני ביצועים בזמן אמת ב'צג הביצועים'.

  הערה

  כחבר בקבוצה Users, לא ניתן לקבוע את התצורה של ערכת מלקט נתונים לפעול.

חברים בקבוצה Performance Monitor Users

 • יכולים להשתמש בכל התכונות הזמינות לקבוצה Users.

 • יכולים להציג נתוני ביצועים בזמן אמת ב'צג הביצועים' ולשנות את מאפייני הצגת 'צג הביצועים' במהלך הצגת נתונים בזמן אמת.

 • לא ניתן ליצור או לשנות ערכות מלקטי נתונים.

  הערה

  כחבר בקבוצה Performance Monitor Users, לא ניתן לקבוע את התצורה של ערכת מלקט נתונים לפעול.

חברים בקבוצה Performance Log Users

 • יכולים להשתמש בכל התכונות הזמינות לקבוצה Performance Monitor Users.

 • יכולים ליצור ולשנות ערכות מלקטי נתונים לאחר שהוקצתה לקבוצה זכות המשתמש בצע כניסה כמשתמש אצווה, כמתואר בהפעלת אפשרות הרישום עבור חברים בקבוצה Performance Log Users.

  הערה

  אם הינך חבר בקבוצה Performance Log Users, עליך לקבוע שערכות מלקטי הנתונים שאתה יוצר יפעלו תחת האישורים שלך.

 • לא ניתן להשתמש בספק מעקב הליבה של Windows בערכות מלקטי נתונים.

חומר עזר נוסף