אתה מתזמן איסוף נתונים ומנהל את אחסון נתוני יומן הרישום על בסיס ערכת מלקט נתונים ב'צג הביצועים של Windows'. ניתן לאחסן דוחות לאחר שנתוני יומן הרישום נמחקו, עובדה שמאפשרת גישה לסטטיסטיקות של ביצועים ללא אחסון של ערכי מונה מסוים.

חומר עזר נוסף