ערכת מלקט נתונים היא אבן היסוד של ניטור ודיווח על ביצועים ב'צג הביצועים של Windows'. היא מסדרת נקודות איסוף נתונים מרובות ברכיב אחד שניתן להשתמש בו כדי לסקור או לרשום ביצועים. ניתן ליצור ערכת מלקט נתונים ולאחר מכן לרשום אותה באופן נפרד, לקבץ אותה עם ערכת מלקט נתונים אחרת ולכלול אותה ביומני רישום, להציג אותה ב'צג הביצועים', לקבוע שתיצור התראות לאחר שהמיכסות מתמלאות, או לעשות בה שימוש על-ידי יישומים אחרים שאינם יישומי Microsoft. ניתן לשייך אותה לכללי תזמון עבור איסוף נתונים בזמנים מסוימים. ניתן לקבוע שהמשימות של Windows Management Interface ‏(WMI) יפעלו כאשר איסוף ערכת מלקט הנתונים יושלם.

ערכות מלקטי הנתונים יכולות להכיל את סוגי מלקטי הנתונים הבאים:

  • מוני ביצועים

  • נתוני מעקב אחר אירועים

  • מידע תצורת המערכת (ערכי מפתח רישום)

באפשרותך ליצור ערכת מלקט נתונים מתבנית, מערכה קיימת של מלקטי נתונים בתצוגה של 'צג הביצועים' או על-ידי בחירת מלקטי נתונים יחידים והגדרה של כל אפשרות במאפייני ערכת מלקט הנתונים.