'צג הביצועים' הוא כלי חזותי פשוט אך עם זאת רב-עוצמה להצגת נתוני ביצועים בזמן אמת ומקבצי יומן רישום. באמצעותו, ניתן לבחון נתוני ביצועים בגרף, היסטוגרמה או דוח.

הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה היא חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, או בקבוצה שוות-ערך.

כדי להפעיל את 'צג הביצועים'
  1. לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER.

  2. בעץ הניווט, הרחב את כלי פיקוח ולאחר מכן לחץ על צג הביצועים.

באפשרותך גם להשתמש ב'צג הביצועים' כדי להציג נתוני ביצועים בזמן אמת במחשב מרוחק.

הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה היא חברות בקבוצה Performance Log Users במחשב היעד, או בקבוצה שוות-ערך.

כדי להתחבר למחשב מרוחק באמצעות 'צג הביצועים'
  1. הפעל את 'צג הביצועים'.

  2. בעץ הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מהימנות וביצועים ולאחר מכן לחץ על חיבור למחשב אחר.

  3. בתיבת הדו-שיח בחירת מחשב, הקלד את שם המחשב שעליו ברצונך לפקח או לחץ על עיון כדי לבחור אותו מתוך רשימה.

  4. לחץ על אישור.

שיקולים נוספים

  • כדי להציג מוני ביצועים ממחשב מרוחק, על חריג חומת האש 'יומני רישום והתראות של ביצועים' להיות זמין במחשב המרוחק. בנוסף, חברים בקבוצה Performance Log Users חייבים גם להיות חברים בקבוצה Event Log Readers במחשב המרוחק.

חומר עזר נוסף