ניתן להוסיף לערכת מלקט נתונים או להפעלה של 'צג הביצועים' מוני ביצועים הכלולים במערכת ההפעלה או מותקנים כחלק מיישום שאינו של Microsoft. באפשרותך לגשת לרשימת המונים הזמינים המלאה בתיבת הדו-שיח הוספת מונים.

כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת מונים, באפשרותך:

  • ליצור ערכת מלקט נתונים מותאמת אישית ולבחור הכללה של מוני ביצועים (האשף יפתח את תיבת הדו-שיח הוספת מונים).

  • ללחוץ על לחצן הוסף (+) ב'צג הביצועים' כדי להוסיף מונה להצגת 'צג הביצועים' הנוכחית.

  • ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת 'צג הביצועים' ולבחור הוספת מונים.

משימות נפוצות בתיבת הדו-שיח 'הוספת מונים'

משימה הליך

בחירת מחשב המקור עבור מונים

בחר מחשב מהרשימה הנפתחת או לחץ על עיון כדי לאתר מחשבים אחרים. ניתן להוסיף מונים מהמחשב המקומי או ממחשב אחר ברשת שיש לך גישה אליו.

הערה

הרשימה שמתחת לרשימה הנפתחת של בחירת המחשב מציגה מונים זמינים שמחולקים לקבוצות. באפשרותך להוסיף את כל המונים שבקבוצה או לבחור רק את המונים שברצונך לאסוף.

הצגת תיאור של קבוצת המונים הנבחרת

בחר הצג תיאור בפינה הימנית התחתונה של הדף. התיאור יעודכן בזמן שתבחר קבוצות נוספות.

הוספת קבוצת מונים

סמן את שם הקבוצה ולחץ על הוסף.

הערה

לאחר סימון שם של קבוצה, באפשרותך ללחוץ על החץ למטה כדי להציג מונים כלולים. אם אתה מסמן מונה יחיד מהרשימה לפני לחיצה על הוסף, רק מונה זה יתווסף.

הוספת מונים נפרדים

הרחב את הקבוצה על-ידי לחיצה על החץ למטה, סמן את המונה ולחץ על הוסף.

הערה

באפשרותך לבחור מונים מרובים מקבוצה על-ידי החזקת מקש CTRL לחוץ ולחיצה על השמות שברשימה. לאחר שתבחר את כל המונים שברצונך להוסיף מקבוצה זו, לחץ על הוסף.

חיפוש מופעים של מונה

סמן את קבוצת המונים או הרחב את הקבוצה וסמן את המונה שברצונך להוסיף, הקלד את שם התהליך ברשימה הנפתחת שמתחת לתיבה מופעי האובייקט הנבחר ולחץ על חפש. שם התהליך שתקליד יהיה זמין ברשימה הנפתחת כדי שניתן יהיה לחזור על החיפוש עם מונים אחרים.

אם לא הוחזרו תוצאות וברצונך לנקות את החיפוש, עליך לסמן קבוצה אחרת. אם אין מופעים מרובים של קבוצת מונים או מונה, פונקציית החיפוש לא תהיה זמינה.

הוספה של מופעים מסוימים בלבד של מופע

סמן קבוצת מונים או מונה ברשימה, בחר את התהליך הרצוי מהרשימה שמופיעה בתיבה מופעי האובייקט הנבחר ולחץ על הוסף.

תהליכים מרובים יכולים ליצור את אותו המונה, אך בחירת מופע תגרום רק לאיסוף המונים שנוצרו על-ידי התהליך הנבחר.

הערה

אם לא תבחר מופע מסוים, כל מופעי המונה ייאספו.

שיקולים נוספים

  • הדרישה המינימלית להשלמת הליכים אלה היא חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה שוות-ערך.

  • אם אתה מוסיף מונים לערכת מלקט נתונים קיימת שנקבעה לפעול כמשתמש אחר, תתבקש להזין את שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שתשנה את מאפייני ערכת מלקט הנתונים.

  • כדי להוסיף מוני ביצועים ממחשב מרוחק, על חריג חומת האש 'יומני רישום והתראות של ביצועים' להיות זמין במחשב המרוחק. בנוסף, חברים בקבוצה Performance Log Users חייבים גם להיות חברים בקבוצה Event Log Readers במחשב המרוחק.

חומר עזר נוסף