באפשרותך להציג קבצי יומן רישום או נתוני יומן רישום שמסופקים על-ידי מסד נתונים ב'צג הביצועים' כדי לראות תצוגה חזותית של נתוני ביצועים שנאספו על-ידי ערכות מלקטי נתונים.

חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליכים אלה.