באפשרותך ליצור ערכת מלקט נתונים מותאמת אישית המכילה מוני ביצועים ולקבוע את תצורתן של פעילויות התראה בהתאם למצב מוני הביצועים - אם הם חורגים מהמגבלות שאתה מגדיר או נמצאים מתחתיהן.

לאחר יצירת ערכת מלקט הנתונים, עליך להגדיר את הפעולות שאותן תבצע המערכת כאשר קריטריוני ההתראות מתקיימים.

חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליכים אלה.

הערה

יש להקצות לקבוצה Performance Log Users את זכות המשתמש בצע כניסה כמשתמש אצווה כמתואר בהפעלת אפשרות הרישום עבור חברים בקבוצה Performance Log Users.

כדי ליצור ערכת מלקט נתונים לניטור מוני ביצועים
 1. בחלונית הניווט של 'צג הביצועים של Windows', הרחב את ערכות מלקטי נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוגדר על-ידי המשתמש, הצבע על חדש ולחץ על ערכת מלקט נתונים. מופעל אשף 'צור ערכת מלקט נתונים חדשה'.

 2. הזן שם עבור ערכת מלקט הנתונים.

 3. בחר את האפשרות צור באופן ידני ולחץ על הבא.

 4. בחר את האפשרות התראת מונה ביצועים ולחץ על הבא.

 5. לחץ על הוספה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת מונים. לאחר שתסיים להוסיף מונים, לחץ על אישור כדי לחזור לאשף.

 6. הגדר התראות בהתבסס על הערכים של מוני הביצועים שבחרת.

  1. מרשימת מוני הביצועים, בחר את המונה לניטור והפעל התראה.

  2. מהרשימה הנפתחת הצג התראה כאשר, בחר אם להתריע כאשר ערך מונה הביצועים נמצא מעל או מתחת למגבלה.

  3. בתיבה מגבלה, הזן את ערך הסף.

 7. לאחר שתסיים להגדיר התראות, לחץ על הבא כדי להמשיך בקביעת התצורה או על סיום כדי לצאת ולשמור את התצורה הנוכחית.

 8. לאחר לחיצה על הבא, באפשרותך לקבוע שערכת מלקט הנתונים תפעל כמשתמש מסוים. לחץ על לחצן שינוי כדי להזין את שם המשתמש והסיסמה עבור משתמש אחר מאלו הרשומים כברירת מחדל.

  הערה

  אם הינך חבר בקבוצה Performance Log Users, עליך לקבוע שערכות מלקטי הנתונים שאתה יוצר יפעלו תחת האישורים שלך.

 9. לחץ על סיום כדי לחזור ל'צג הביצועים של Windows'.

  • כדי להציג את המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים או כדי לבצע שינויים נוספים, בחר פתח מאפיינים עבור ערכת מלקט נתונים זו. לקבלת מידע נוסף אודות המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים, ראה מאפייני ערכת מלקט הנתונים.

  • כדי להתחיל באופן מיידי את ערכת מלקט הנתונים (ולהתחיל בשמירת נתונים אל המיקום שצוין בשלב 8), בחר התחל ערכת מלקט נתונים זו כעת.

  • כדי לשמור את ערכת מלקט הנתונים מבלי להתחיל באיסוף, בחר שמור וסגור.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER.

 • ערכות מלקטי נתונים פועלות כמשתמש המערכת כברירת מחדל. כשיטת עבודה מומלצת לאבטחה, מומלץ שתקבל את ערך ברירת מחדל זה אם אין לך סיבה הכרחית לשנות אותו.

חומר עזר נוסף

כדי להגדיר פעולות התראה
 1. הרחב את מהימנות וביצועים בחלונית הניווט.

 2. הרחב את ערכות מלקטי נתונים, הרחב את מוגדר על-ידי המשתמש ולחץ על שם ערכת מלקט הנתונים עם התראות מוני ביצועים.

 3. בחלונית המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם ערכת מלקט נתונים מסוג התראה ולחץ על מאפיינים.

 4. בדף מאפיינים של מלקט הנתונים, לחץ על הכרטיסיה התראות. מלקטי הנתונים וההתראות שכבר הוגדרו אמורים להופיע.

 5. לחץ על הכרטיסיה פעולת התראה כדי לבחור אם לכתוב ערך ביומן האירועים Applications and Services Logs/Microsoft/Windows/Diagnosis-PLA/Operational כאשר קריטריוני ההתראות מתקיימים. בנוסף, באפשרותך להתחיל להפעיל ערכת מלקט נתונים כאשר קריטריוני ההתראות מתקיימים.

 6. לחץ על הכרטיסיה משימת התראה כדי לבחור שמשימה וארגומנטים של Windows Management Interface ‏(WMI) יפעלו כאשר קריטריוני ההתראות מתקיימים.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER.

הפניות נוספות