הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה היא השתייכות לקבוצה Users המקומית, או קבוצה שוות-ערך.

הערה

עליך להיות בעל הרשאה כדי לגשת למקור נתוני יומן הרישום כדי להציג אותו ב'צג הביצועים'.

כדי לגשת אל מקור נתוני יומן רישום ב'צג הביצועים'
 1. בחלונית הניווט של 'צג הביצועים של Windows', הרחב את כלי פיקוח ולחץ על צג הביצועים.

 2. בסרגל הכלים של חלונית המסוף, לחץ על לחצן הוסף נתוני יומן רישום. דף המאפיינים של 'צג הביצועים' ייפתח בכרטיסיה מקור.

 3. בסעיף 'מקור נתונים', בחר מסד נתונים.

 4. בחר 'שם מקור נתוני מערכת' (DSN) וקבוצת 'יומני רישום' מהרשימות הנפתחות.

 5. לחץ על טווח זמן כדי לראות זמנים שנכללו ביומן הרישום שבחרת. באפשרותך להזיז את מחווני הזמן של ההתחלה והסיום כדי להציג רק חלק מקובץ יומן הרישום ב'צג הביצועים'.

 6. לסיום, לחץ על אישור.

 7. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בהצגת 'צג הביצועים' ולחץ על הוספת מונים. תיבת הדו-שיח הוספת מונים תיפתח. רק המונים הכלולים במקור נתוני יומן הרישום שבחרת בשלב 4 יהיו זמינים.

 8. בחר את המונים שברצונך להציג בגרף של 'צג הביצועים' ולחץ על אישור. לקבלת עזרה בהוספת מונים, ראה תיבת הדו-שיח 'הוספת מונים'.

  הערה

  באפשרותך לבחור בו-זמנית מספר קבוצות מונים או מונים על-ידי החזקת מקש CTRL לחוץ ולחיצה על שמות הקבוצות או שמות המונים ולאחר מכן לחיצה על אישור.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER.

 • באפשרותך גם לפתוח את 'צג הביצועים' בחלון נפרד על ידי הקלדת perfmon /sys והקשת ENTER בתיבה התחל חיפוש או בשורת פקודה.

חומר עזר נוסף