באפשרותך ליצור ערכת מלקט נתונים ממונים בתצוגת 'צג הביצועים' הנוכחית.

חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה.

הערה

יש להקצות לקבוצה Performance Log Users את זכות המשתמש בצע כניסה כמשתמש אצווה כמתואר בהפעלת אפשרות הרישום עבור חברים בקבוצה Performance Log Users.

כדי ליצור ערכת מלקט נתונים מ'צג הביצועים'
 1. הפעל את 'צג הביצועים' והוסף מונים כדי ליצור תצוגה מותאמת אישית שברצונך לשמור כערכת מלקט נתונים.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בכל מקום שהוא בחלונית הצגת 'צג הביצועים', הצבע על חדש ולחץ על ערכת מלקט נתונים. מופעל אשף 'צור ערכת מלקט נתונים חדשה'. ערכת מלקט הנתונים שנוצרה תכיל את כל מלקטי הנתונים שנבחרו בתצוגת 'צג הביצועים' הנוכחית.

 3. הזן שם עבור ערכת מלקט הנתונים ולחץ על הבא.

 4. ספריית הבסיס תכיל נתונים שנאספו על-ידי ערכת מלקט הנתונים. שנה הגדרה זו אם ברצונך לאחסן את נתוני ערכת מלקט הנתונים במיקום אחר מהמיקום המוגדר כברירת המחדל. עבור אל הספריה ובחר אותה, או הקלד את שם הספריה.

  הערה

  אם אתה מזין את שם הספריה באופן ידני, אין להזין קו נטוי בסופו של שם התיקיה.

 5. לחץ על הבא כדי להגדיר משתמש שערכת מלקט הנתונים תפעל כמוהו, או לחץ על סיום כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות ולצאת.

 6. לאחר לחיצה על הבא, באפשרותך לקבוע שערכת מלקט הנתונים תפעל כמשתמש מסוים. לחץ על לחצן שינוי כדי להזין את שם המשתמש והסיסמה עבור משתמש אחר מאלו הרשומים כברירת מחדל.

  הערה

  אם הינך חבר בקבוצה Performance Log Users, עליך לקבוע שערכות מלקטי הנתונים שאתה יוצר יפעלו תחת האישורים שלך.

 7. לחץ על סיום כדי לחזור ל'צג הביצועים של Windows'.

  • כדי להציג את המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים או כדי לבצע שינויים נוספים, בחר פתח מאפיינים עבור ערכת מלקט נתונים זו. לקבלת מידע נוסף אודות המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים, ראה מאפייני ערכת מלקט הנתונים.

  • כדי להתחיל באופן מיידי את ערכת מלקט הנתונים (ולהתחיל בשמירת נתונים אל המיקום שצוין בשלב 4), בחר התחל ערכת מלקט נתונים זו כעת.

  • כדי לשמור את ערכת מלקט הנתונים מבלי להתחיל באיסוף, בחר שמור וסגור.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER. ב'צג הביצועים של Windows', הרחב את כלי פיקוח ולחץ על צג הביצועים.

 • ערכות מלקטי נתונים פועלות כמשתמש המערכת כברירת מחדל. כשיטת עבודה מומלצת לאבטחה, מומלץ שתקבל את ערך ברירת מחדל זה אם אין לך סיבה הכרחית לשנות אותו.

חומר עזר נוסף