חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה.

כדי לקבוע את התצורה של הצגת 'צג הביצועים'
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור הצגת 'צג הביצועים' ולחץ על מאפיינים.

 2. בצע את שינויי התצורה הרצויים.

 3. כדי לראות את השפעת השינויים מבלי לפתוח שוב את תיבת הדו-שיח מאפיינים, באפשרותך ללחוץ על החל לאחר כל שינוי.

 4. לסיום, לחץ על אישור.

באפשרותך לשמור את המידע בהצגת 'צג הביצועים' הנוכחית כדף אינטרנט או כתמונה.

כדי לשמור את הצגת 'צג הביצועים' הנוכחית כדף אינטרנט
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור הצגת 'צג הביצועים' ולחץ על שמירת הגדרות כ.

 2. בחר ספריה שבה ברצונך לשמור את הקובץ.

 3. הקלד שם עבור קובץ ההצגה שנשמר ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי לשמור את הצגת 'צג הביצועים' הנוכחית כתמונה
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור הצגת 'צג הביצועים' הנוכחית ולחץ על שמירת תמונה בשם.

 2. בחר ספריה שבה ברצונך לשמור את הקובץ.

 3. הקלד שם עבור קובץ ההצגה שנשמר ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיקולים נוספים

 • באפשרותך לגשת אל מאפייני 'צג הביצועים' גם על-ידי הקשת Ctrl+Q או על-ידי לחיצה על לחצן מאפיינים בסרגל הכלים.

 • אם אין מונים בהצגה הנוכחית, באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת מונים על-ידי בחירת הכרטיסיה נתונים ולחיצה על הוספה.

 • באפשרותך לפתוח קבצי יומן רישום או מסדי נתונים של יומן רישום מהמאפיינים של 'צג הביצועים' בכרטיסיה מקור. ניתן לפתוח קבצי יומן רישום מרובים בו-זמנית. לקבלת מידע נוסף אודות נתוני יומן רישום, ראה עבודה עם יומני רישום ביצועים.

חומר עזר נוסף