'צג הביצועים של Windows' משתמש בשיטת תזמון עקבית עבור כל איסוף הנתונים.

 • במהלך יצירה של ערכת מלקט נתונים, באפשרותך להגדיר את התזמון על-ידי בחירת פתח מאפיינים עבור ערכת מלקט נתונים זו בסופו של האשף 'צור ערכת מלקט נתונים חדשה'

 • לאחר שנוצרה ערכת מלקט נתונים, באפשרותך לגשת אל אפשרויות התזמון על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על השם של ערכת מלקט הנתונים שבחלונית הניווט של Microsoft Management Console (‏MMC) ובחירת מאפיינים.

חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה.

הערה

יש להקצות לקבוצה Performance Log Users את זכות המשתמש בצע כניסה כמשתמש אצווה כמתואר בהפעלת אפשרות הרישום עבור חברים בקבוצה Performance Log Users.

הערה

אם קבעת שערכת מלקט הנתונים תפעל כמשתמש אחר, תתבקש להקליד את שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שתשנה את המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים.

כדי לתזמן את תנאי ההפעלה עבור ערכת מלקט נתונים
 1. ב'צג הביצועים של Windows', הרחב את 'ערכות מלקטי הנתונים' ולחץ על מוגדר על-ידי המשתמש.

 2. בחלונית המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם ערכת מלקט הנתונים שאותה ברצונך לתזמן ולחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה לוח זמנים.

 4. לחץ על הוסף כדי ליצור תאריך התחלה, שעה או יום עבור איסוף נתונים. בעת קביעת התצורה של ערכת מלקט נתונים חדשה, ודא שתאריך זה הוא לאחר התאריך והשעה הנוכחיים.

 5. אם אין ברצונך לאסוף נתונים חדשים לאחר תאריך מסוים, בחר ‏‏תאריך תפוגה ובחר תאריך מלוח השנה.

  הערה

  בחירת תאריך תפוגה לא תעצור בתאריך זה איסוף נתונים שמתבצע כעת. היא תמנע ממופעים חדשים של איסוף נתונים להתחיל לאחר תאריך התפוגה. עליך להשתמש בכרטיסיה תנאי עצירה כדי לקבוע כיצד איסוף הנתונים ייעצר.

 6. לסיום, לחץ על אישור.

כדי לתזמן את תנאי העצירה עבור ערכת מלקט נתונים
 1. ב'צג הביצועים של Windows', הרחב את 'ערכות מלקטי הנתונים' ולחץ על מוגדר על-ידי המשתמש.

 2. בחלונית המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם ערכת מלקט הנתונים שאותה ברצונך לתזמן ולחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה תנאי עצירה.

 4. כדי להפסיק לאסוף נתונים לאחר תקופת זמן מסוימת, בחר משך זמן כולל ובחר את הכמות ואת היחידות. שים לב שעל משך הזמן הכולל שלך להיות ארוך מהמרווח שבו הנתונים נדגמים כדי לראות נתונים בדוח. אין לבחור משך זמן כולל אם ברצונך לאסוף נתונים ללא הגבלה.

 5. השתמש במגבלות כדי לחלק את איסוף הנתונים ליומני רישום נפרדים על-ידי בחירת כאשר מגבלה מתמלאת, התחל מחדש את ערכת מלקט הנתונים. אם שני סוגי המגבלות נבחרו, איסוף הנתונים יעצור או יתחיל מחדש כאשר המגבלה הראשונה תתמלא.

  • בחר ‏‏משך זמן כדי להגדיר שתקופת זמן עבור איסוף נתונים תכתוב לקובץ יומן רישום יחיד.

  • בחר גודל מרבי כדי להפעיל מחדש את ערכת מלקט הנתונים או כדי לעצור את איסוף הנתונים כאשר המגבלה של קובץ יומן הרישום מתמלאת.

   הערה

   אם מוגדר משך זמן כולל הוא יעקוף את המגבלות.

 6. אם הגדרת משך זמן כולל, באפשרותך לבחור עצור כאשר כל מלקטי הנתונים סיימו את פעולתם כדי לאפשר לכל מלקטי הנתונים לסיים לרשום את הערכים העדכניים ביותר לפני עצירתה של ערכת מלקט הנתונים.

 7. לסיום, לחץ על אישור.

  חשוב

  ככל שקבצי יומן הרישום יהיו גדולים יותר, יצירת הדוחות תימשך זמן רב יותר. אם תסקור לעתים קרובות את יומני הרישום כדי לראות נתונים עדכניים, מומלץ שתשתמש במגבלות כדי לחלק באופן אוטומטי את יומני הרישום. באפשרותך להשתמש בפקודה relog כדי לחלק קבצי יומן רישום ארוכים או לשלב קבצי יומן רישום קצרים מרובים.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER.

 • לקבלת מידע נוסף אודות הפקודה relog, הקלד relog /? והקש ENTER בשורת פקודה.

חומר עזר נוסף