כמו בכל סיסמה, עליך לשנות את סיסמת הבעלים של ה- Trusted Platform Module (TPM)‎ אם היא עומדת בסכנה (כלומר, אם אתה חושד שהיא אינה סודית עוד).

אם ברצונך לבטל את תקפותם של כל המפתחות הקיימים שנוצרו מאז שנטלת בעלות על ה- TPM, באפשרותך לנקות את ה- TPM במקום לשנות את סיסמת הבעלים.

חשוב

ניקוי ה- TPM יכול לגרום לאובדן נתונים. כדי למנוע אובדן נתונים, ודא שיש לך גיבוי או שיטת שחזור עבור נתונים שהוגנו או הוצפנו על-ידי ה- TPM.

אם ברצונך להשאיר את כל המפתחות והנתונים הקיימים ללא שינוי, אך ברצונך להפוך את השירותים שמספק ה- TPM ללא זמינים, באפשרותך לבטל את ה- TPM במקום לשנות את סיסמת הבעלים שלך.

חומר עזר נוסף